rssheader

31/10/2020

Dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi: Thời gian học đại học từ 3-5 năm

Lập Phương - 21/05/2018, 06:10 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Bộ GD&ĐT cho biết, những quy định thay đổi so với Luật Giáo dục đại học năm 2012 về thời gian, chương trình, tổ chức đào tạo và văn bằng giáo dục đại học như sau:

Thời gian học đại học có thời gian từ 3-5 năm (so với trước đây là 4-6 năm) để phù hợp hơn với thực tiễn và phân biệt rõ hơn chương trình đào tạo cử nhân và chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù của một số ngành (đào tạo bác sĩ, kỹ sư…);

Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng; chuẩn đầu ra của chương trình phải phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Hệ thống văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm: bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng đối với một số ngành đào tạo theo định hướng nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù;

Cơ sở giáo dục đại học tự chủ thiết kế mẫu, in phôi, cấp phát văn bằng cho người học và quản lý văn bằng, chứng chỉ phù hợp với quy định của pháp luật; công bố công khai mẫu văn bằng, các thông tin liên quan đến việc cấp văn bằng cho người học trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học;

Về tổ chức đào tạo, Dự thảo Luật quy định các cơ sở giáo dục đại học không thực hiện liên kết đào tạo đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề.

Theo Bộ GD&ĐT
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm