rssheader

30/10/2020

Đồng Tháp: Chấn chỉnh dạy thêm học thêm qua khảo sát

Đức Trí - 17/07/2019, 19:32 GMT+07 | Giáo dục
Việc khảo sát dạy thêm giúp cho nhà trường có thêm kênh thông tin từ phía GV, CMHS và HS. Việc khảo sát dạy thêm giúp cho nhà trường có thêm kênh thông tin từ phía GV, CMHS và HS.

Theo đánh giá chung: Đa số các đơn vị chưa quan tâm thực hiện nghiêm túc Công văn số 25/SGDĐT-TTr về việc khảo sát, chấn chỉnh việc DTHT hàng năm.

Có đơn vị chưa nghiên cứu kĩ văn bản, hiểu không đúng và không thực hiện; có đơn vị kiến nghị những nội dung trái với qui định tại các văn bản chỉ đạo của các cấp.

Đa số kết quả khảo sát của các đơn vị báo cáo chưa phát hiện sai sót để chấn chỉnh.

Qua khảo sát cũng đã phát hiện một số vi phạm như: Dạy HS chính khóa. HS tiểu học học thêm với GV không trực tiếp giảng dạy.

Việc khảo sát dạy thêm giúp cho nhà trường có thêm kênh thông tin từ phía GV, CMHS và HS. Từ đó, thủ trưởng các đơn vị quản lí việc DTHT được chặt chẽ hơn, ngăn ngừa các tiêu cực trong dạy thêm.

Tuy nhiên, vẫn còn CMHS và HS có tâm lý e dè, ngại đụng chạm khi phản ánh việc dạy thêm đối với GV nên kết quả khảo sát DTHT có phần chưa sát với thực tế và kiến nghị Sở GD&ĐT nên tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Sở GDĐT phê bình các đơn vị chưa khảo sát, không khảo sát và không thực hiện việc báo cáo kết quả khảo sát DTHT về Sở GD&ĐT theo qui định và đề nghị các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Để hoạt động DTHT ngày càng có hiệu quả, đi vào nền nếp, ngăn ngừa các tiêu cực và kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, Sở GD&ĐT yêu cầu tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động DTHT thực hiện nghiêm các văn bản quy định về DTHT.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền đến CMHS và toàn xã hội để giám sát việc thực hiện, đồng thời, tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 25/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 02 năm 2019 về việc khảo sát, chấn chỉnh việc DTHT trong toàn ngành và báo cáo về Sở GD&ĐT (qua Thanh tra Sở)…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm