rssheader

13/08/2020

Đổi mới việc tổ chức dạy học tiếng Anh

Lập Phương - 01/08/2018, 10:25 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Cụ thể, để nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Sở GD&ĐT sẽ tăng cường các điều kiện để triển khai mở rộng chương trình Tiếng Anh mới ở các cấp học. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên tiếng Anh cả về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Đối với giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo quy định của Bộ, tích cực tự học, chủ động xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng để đạt chuẩn quy định.

Đẩy mạnh đổi mới hình dạy học tiếng Anh học, tăng cường tổ chức các sân chơi trí tuệ, câu lạc bộ, ngoại khóa tiếng Anh, các cuộc thi về tiếng Anh; tạo môi trường thuận lợi cho việc học tập tiếng Anh, nâng cao kỹ năng giao tiếp cho học sinh; đồng thời hướng dẫn và khuyến khích học sinh tích cực tự học, khai thác tài liệu, học liệu Tiếng Anh trên truyền hình, mạng Internet,...

Tiếp tục đổi mới việc dự giờ, sinh hoạt chuyên môn gắn với đặc thù môn Tiếng Anh: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường với nhiều hình thức phong phú, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tiếng Anh được trau dồi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, nâng cao chất lượng chuyên môn.

Tăng cường dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài (người bản ngữ) theo hình thức xã hội hóa giáo dục; thường xuyên phối hợp với những đơn vị đánh giá có uy tín để tổ chức rà soát, đánh giá năng lực ngoại ngữ của giáo viên; tăng cường đầu tư, khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học ngoại ngữ để nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh.

Đổi mới kiểm tra đánh giá áp dụng định dạng bài thi năng lực tiếng Anh do Bộ GD&ĐT ban hành cho từng cấp học. Lập kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức đánh giá năng lực đầu ra Bậc 2 đối với học sinh lớp 9 và Bậc 3 đối với học sinh lớp 12 tham gia chương trình mới để thúc đẩy đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm