rssheader

29/10/2020

Điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất vào UEH là 25,10 điểm

Anh Tú - 08/08/2019, 19:29 GMT+07 | Giáo dục
UEH đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm học 2019-2020 UEH đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm học 2019-2020

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào UEH giao động từ 21,81 đến 25,10 điểm.

Ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là ngành Kinh doanh quốc tế; 25,10 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Thống kê kinh tế; 21,81 điểm.

Điểm trúng tuyển cụ thể các ngành vào UEH như sau:

STT

Mã Ngành/

Chuyên ngành

Ngành/Chuyên ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Điểm chuẩn

1

7310101

Ngành Kinh tế

A00, A01, D01, D07

23,30

2

7340101

Ngành Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D07

24,15

3

7340120

Ngành Kinh doanh quốc tế

A00, A01, D01, D07

25,10

4

7340121

Ngành Kinh doanh thương mại

A00, A01, D01, D07

24,40

5

7340115

Ngành Marketing

A00, A01, D01, D07

24,90

6

7340201

Ngành Tài chính - Ngân hàng

A00, A01, D01, D07

23,10

7

7340301

Ngành Kế toán

A00, A01, D01, D07

22,90

8

7810103

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A00, A01, D01, D07

23,90

9

7810201

Ngành Quản trị khách sạn

A00, A01, D01, D07

24,40

10

7310108

Ngành Toán kinh tế (*)

A00, A01, D01, D07

21,83

11

7310107

Ngành Thống kê kinh tế (*)

A00, A01, D01, D07

21,81

12

7340405

Ngành Hệ thống thông tin quản lý (*)

A00, A01, D01, D07

23,25

13

7480103

Ngành Kỹ thuật phần mềm (*)

A00, A01, D01, D07

22,51

14

7220201

Ngành Ngôn ngữ Anh (*)

D01, D96

24,55

15

7380101

Ngành Luật

A00, A01, D01, D96

23,00

16

7340403

Ngành Quản lý công

A00, A01, D01, D07

21,60

17

7340101_01

Chuyên ngành Quản trị bệnh viện

A00, A01, D01, D07

21,80

Ngành (*) là tổ hợp xét tuyển có môn nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.

Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành bằng nhau đối với các
tổ hợp xét tuyển và bằng nhau giữa các nguyện vọng. Điểm chuẩn trúng tuyển trên là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa các môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30. (Danh sách thí sinh trúng tuyển đính kèm). Các môn thi của tổ hợp xét tuyển phải đạt trên 1,0 (một) điểm theo thang điểm 10.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm