rssheader

03/12/2020

Đề xuất nhiều ưu đãi hỗ trợ học sinh THPT vùng khó khăn

13/09/2012, 13:34 GMT+07 | Giáo dục
Đề xuất nhiều ưu đãi hỗ trợ học sinh THPT vùng khó khăn

(GD&TĐ) - Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.  Sau đây là dự thảo của quyết định này.

Học sinh dân tộc thiểu số

Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ HS THPT là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn đang học tại các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc loại hình công lập, do nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập.

Học sinh THPT ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn mỗi tháng được hỗ trợ bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng theo thời gian học thực tế.

Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng theo thời gian học thực tế.

Nếu một học sinh được hưởng nhiều chính sách có cùng tính chất thì chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng học sinh quy định tại Quyết định này được cân đối trong nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp GD-ĐT hằng năm, theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

Xem toàn văn dự thảo tại đây >>>

Việt Cường

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm