rssheader

20/09/2020

Đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa về giáo dục bảo vệ và phát triển rừng

Lập Phương - 17/09/2018, 08:04 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó nhấn mạnh việc tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với học sinh, sinh viên (HSSV) nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với việc bảo vệ và phát triển rừng.

Nâng cao nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa về giáo dục bảo vệ và phát triển rừng, lồng ghép trong các chương trình sinh hoạt của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu theo chuyên đề, mời chuyên gia báo cáo, tham quan dã ngoại tìm hiểu về môi trường địa phương.

Thường xuyên phát động chương trình trồng cây gây rừng vào các ngày lễ, ngày kỉ niệm 30/4, 2/9, 19/5... Đồng thời, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các gương điển hình; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa các điển hình.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm