rssheader

25/06/2021

Đại học Đà Nẵng thành lập Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng

Đại Khải - 26/08/2017, 10:03 GMT+07 | Giáo dục
Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng là đơn vị nghiên cứu và quản lý đào tạo thuộc ĐH Đà Nẵng. Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng là đơn vị nghiên cứu và quản lý đào tạo thuộc ĐH Đà Nẵng.

Theo GS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐH Đà Nẵng, Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng (DNIIT) được ra đời trên cơ sở sự thỏa thuận hợp tác giữa Đại Học Đà Nẵng, Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) và Đại học Nice-Sophia Antipolis - thành viên của Comue Université Côte d’Azur (UNS-UCA); nhằm đáp ứng yêu cầu hợp tác khoa học, đào tạo sau đại học và chuyển giao công nghệ của ĐHĐN với các đại học và tổ chức quốc tế có uy tín.

Theo đó, Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng là đơn vị nghiên cứu và quản lý đào tạo thuộc ĐH Đà Nẵng; thực hiện sứ mệnh trọng điểm về đẩy mạnh hợp tác quốc tế đa ngành trong nghiên cứu khoa học và đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên của ĐH Đà Nẵng, nhằm phục vụ mục tiêu “đại học định hướng nghiên cứu” của ĐH Đà Nẵng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực miền Trung - Tây nguyên nói riêng và cho cả nước nói chung.

Bên cạnh đó, Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng còn có nhiệm vụ phát triển nghiên cứu khoa học đa ngành, đào tạo sau đại học, chuyển giao công nghệ, phổ biến thông tin khoa học và sáng tạo dựa trên mô hình tích hợp năng lực giữa các đại học lớn thông qua việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, đặc biệt với hai đối tác quốc tế: Đại học Nice-Sophia Antipolis (UNS-UCA) và Đại học Pháp ngữ AUF – đồng sáng lập Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng cùng ĐH Đà Nẵng.

Dịp này, Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng cùng với Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) và đại diện của Université Côte d’Azur - Cộng hòa Pháp thực hiện ký biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm