rssheader

22/10/2020

Công bố quyết định thành lập Học viện Múa Việt Nam

Minh Phong - 22/01/2019, 14:19 GMT+07 | Giáo dục
Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thứ hai từ phải qua trái) trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Múa Việt Nam cho tập thể lãnh đạo nhà trường Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thứ hai từ phải qua trái) trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Múa Việt Nam cho tập thể lãnh đạo nhà trường

Học viện Múa Việt Nam với tiền thân là Trường Cao đẳng Múa Việt Nam là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được ra đời vào ngày 25/10/1959.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, từ ngôi trường này đã có trên 3000 học sinh, sinh viên trưởng thành, hiện đang cống hiến ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: sáng tác, nghiên cứu, lý luận, phê bình, biểu diễn...

 Văn nghệ chào mừng

Với vị thế và sứ mệnh lịch sử mới, Học viện đã hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành văn hóa nghệ thuật của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Với chức năng tổ chức, quản lý đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nghệ thuật múa, đào tạo đa ngành, từ trung cấp đến sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và quốc tế về nhân lực

Học viện Múa Việt Nam là trung tâm nghiên cứu nghệ thuật múa chất lượng trong và ngoài nước ở các mảng nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu đa ngành, chuyên sâu hệ thống; liên kết với các địa phương trên cả nước và trong khu vực về đào tạo.

Học viện Múa Việt Nam được thành lập là một bước đột phá nhằm thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn học nghệ thuật nói chung, công tác đào tạo đội ngũ trí thức chất lượng cao đã được khẳng định trogn các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm