rssheader

04/08/2021

Công bố dự thảo 8 chương trình tự chọn tiếng dân tộc thiểu số

01/06/2020, 16:21 GMT+07 | Giáo dục
Công bố dự thảo 8 chương trình tự chọn tiếng dân tộc thiểu số

Cụ thể các dự thảo Chương trình gồm:

1. Chương trình Tiếng Bahnar

2. Chương trình Tiếng Chăm

3. Chương trình Tiếng Êđê

4. Chương trình Tiếng Jrai

5. Chương trình Tiếng Khmer

6. Chương trình Tiếng Mnông

7. Chương trình Tiếng Mông

8. Chương trình Tiếng Thái

Chương trình tự chọn tiếng dân tộc thiểu số cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được thực hiện theo lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

Theo Chương trình tổng thể trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, môn Tiếng dân tộc thiểu số là môn học tự chọn từ lớp 1 đến lớp 12. 


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm