rssheader

24/11/2020

Chuẩn bị sớm các điều kiện tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020

Hải Bình - 13/11/2019, 10:57 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị có liên quan tiến hành rút kinh nghiệm mọi mặt quá trình chuẩn bị; tích cực thực hiện các buổi hội thảo đánh giá, phân tích kết quả điểm bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Đặc biệt chú trọng phân tích một cách nghiêm túc, khoa học, xác thực đối với những “bài thi điểm liệt”, “bỏ trắng phương án lựa chọn trong bài thi trắc nghiệm” và đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả thông qua nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ theo định hướng đánh giá năng lực người học.

Đặc biệt, nghiêm túc xây dựng kế hoạch thường xuyên ôn luyện kiến thức, giúp học sinh chủ động chuẩn bị đủ kiến thức để tham dự kỳ thi theo yêu cầu: “Kỳ thi THPT quốc gia nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học ở mức độ học vấn phổ thông; đảm bảo kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh; làm cơ sở cho tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.”

Sở GD&ĐT cũng lưu ý chuẩn bị sớm, đầy đủ và hoàn chỉnh các điều kiện để thực hiện tốt các công đoạn của kỳ thi tại địa phương. Đặc biệt, đảm bảo yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, trang thiết bị của công tác in sao đề thi, chấm thi; đồng thời, cập nhật, phổ biến kịp thời những điều chỉnh, thay đổi, bổ sung của Bộ GD&ĐT áp dụng trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm