rssheader

11/05/2021

Chấn chỉnh việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp CBQL, giáo viên

Lập Phương - 29/06/2018, 10:13 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo văn bản này, thời gian vừa qua, việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc và giáo viên đối với các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị thực hiện đánh giá chưa đúng theo Hướng dẫn số 412/HD-SGD&ĐT ngày 15/3/2018 của Sở GD&ĐT về việc nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018.

Công khai những cơ sở này, Sở GD&ĐT đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp đúng với các tiêu chí quy đinh và Hướng dẫn số 412/HD-SGD&ĐT. Báo cáo gửi về Sở (Phòng Tổ chức cán bộ) bằng văn bản và qua địa chỉ email trước ngày 05/7/2018.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm