rssheader

26/10/2020

Các khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học

Hải Bình - 12/09/2019, 18:26 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể gồm: Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện; Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như:

Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Cũng theo hướng dẫn này, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến.

Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

  • Bùi Việt Cường - 07:24 15-09-2019

    Tôi có con học cấp 2 ở xã Long Hưng - huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên. Năm học nào cũng thấy phải nộp quỹ Cha mẹ học sinh của lớp và quỹ cha mẹ học sinh của trường đến vài trăm nghìn/học sinh. Ý kiến trong buổi họp thì không giải quyết được gì. Năm sau thường bằng hoặc cao hơn năm trước. Không có báo cáo thu chi sau mỗi năm học. Không có đề xuất tài chính dự kiến chi trước khi thu. Phải chăng đây là hình thức nhà trường vận động cha mẹ học sinh đóng góp... núp bóng quỹ cha mẹ học sinh..?

  • Nguyễn thị thưa - 18:55 12-09-2019

    Vẫn thấy thu bình thường

  • Nguyễn thị thư - 19:01 12-09-2019

    Trường thu nhiều khoản trái quy định thì hiệu trưởng bị xử lí như thế nào?

Xem thêm