rssheader

24/09/2020

Bến Tre triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em

Lập Phương - 18/02/2019, 08:51 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình (thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, huy động trẻ em trong độ tuổi ra lớp 100%, chương trình sữa học đường…).

Chỉ đạo các trường thực hiện công tác lồng ghép, tuyên truyền các dịch vụ giáo dục phù hợp với trẻ; hỗ trợ giáo dục sớm và phối hợp với gia đình triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ trước tuổi đi học và học sinh tiểu học; hướng dẫn giáo dục phù hợp đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường mầm non, tiểu học về áp dụng phương pháp giáo dục gắn liền với sự tham gia hỗ trợ trẻ em, giáo dục về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.

Tích hợp, lồng ghép nội dung có sự tham gia của trẻ em vào Chương trình giáo dục mầm non, tiểu học các môn học chính khóa, hoạt động ngoài trời phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và năng lực, sự phát triển chăm sóc trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

Mỗi phòng GD&ĐT chọn 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học để triển khai thí điểm phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng bậc học.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm