rssheader

04/12/2020

Bến Tre thực hiện thu học phí không dùng tiền mặt

Hải Bình - 11/07/2019, 14:35 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai chủ trương thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt từ năm học 2019-2020 đến tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị, cha mẹ học sinh trên địa bàn để biết và thực hiện.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền thường xuyên chủ trương thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của UBND tỉnh qua họp cha mẹ học sinh, họp hội đồng sư phạm, hàng tuần sinh hoạt dưới cờ và niêm yết công khai chủ trương tại bảng công khai thông tin chung của đơn vị.

Các cơ sở giáo dục công lập tiến hành ký hợp đồng với 1 ngân hàng thương mại hoặc 1 tổ chức dịch vụ thanh toán trung gian để được hướng dẫn tư vấn thao tác qui trình thực hiện cho tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị, cha mẹ học sinh trên địa bàn để biết và thực hiện.

Công tác lựa chọn đơn vị thu hộ học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cần có sự bàn bạc thống nhất trong tập thể, lựa chọn đơn vị tư vấn thu hộ có sự linh hoạt, tiện lợi cho cha mẹ học sinh và không phải chịu sự chi phối của bất kỳ một dịch vụ nào.

Các cơ sở giáo dục công lập có thu học phí phải xây dựng phương án thu học phí không dùng tiền mặt công khai rộng rãi trong đơn vị theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, thông tin cho cha mẹ học sinh biết lựa chọn phương thức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của cha mẹ học sinh.

Thời gian báo cáo kết quả tổ chức triển khai phương án thu học phí không dùng tiền mặt về Sở GD&ĐT chậm nhất đến ngày 30/11/2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm