rssheader

25/11/2020

Bến Tre: Rà soát tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên

Hải Bình - 30/10/2019, 11:15 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trung tâm GDNN-GDTX, các đơn vị trực thuộc Sở rà soát lại các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên hiện giữ về tin học, ngoại ngữ và chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên theo hạng được bổ nhiệm, tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên còn thiếu. Đảm bảo đến hết năm 2020, tất cả cán bộ quản lý, giáo viên phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm.

Sở GD&ĐT lưu ý: Đối với cán bộ quản lý, giáo viên được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên trung học cơ sở hạng III và giáo viên trung học phổ thông hạng III thì không phải học chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên. Các trường hợp còn lại phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên theo hạng được bổ nhiệm.

Trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên đủ điều kiện về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và các điều kiện khác để dự thi thăng hạng cao hơn năm 2019 (giáo viên mầm non, tiểu học hạng III dự thi lên hạng II; giáo viên trung học cơ sở hạng II thi lên hạng I) thì có thể tham gia học chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non, tiểu học hạng II; giáo viên trung học cơ sở hạng I để tham gia dự thi thăng hạng.

Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm