rssheader

06/12/2020

Bến Tre: Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018

Hải Bình - 22/10/2019, 14:13 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, tham mưu UBND huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tổ chức hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt đối với lớp 1 cho đội ngũ cán bộ quản lý phòng GD&ĐT và các trường tiểu học thuộc địa bàn quản lý (thực hiện trong tháng 10/2019).

Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch lộ trình, tham mưu UBND huyện, thành phố có biện pháp khả thi trong việc xây dựng, cải thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên nhằm đảm bảo các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt đối với lớp 1 từ năm học 2020 – 2021.

Hướng dẫn các trường tiểu học xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 (kế hoạch tổng thể và kế hoạch từng năm học); dự kiến sắp xếp thời khóa biểu, phân công đội ngũ giáo viên giảng dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT trong khóa tập huấn triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 dành cho lãnh đạo cấp Sở/Phòng GD&ĐT tại Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưõng, đảm bảo 100 % đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy lớp 1 được tham gia các lớp tập huấn về chuvên môn nghiệp vụ do Bộ (Sở/Phòng) GD&ĐT tổ chức.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, các phòng GD&ĐT báo cáo về Sở GD&ĐT thông qua Phòng Giáo dục tiểu học để kịp thời giải quyết.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm