rssheader

20/01/2021

Bắc Kạn: Tập huấn cán bộ quản lí trường THCS về đổi mới CTGDPT

Đức Trí - 06/08/2019, 11:37 GMT+07 | Giáo dục
Đẩy mạnh thực hiện đổi mới CTGDPT trong giai đoạn hiện nay vô cùng cần thiết Đẩy mạnh thực hiện đổi mới CTGDPT trong giai đoạn hiện nay vô cùng cần thiết

Các nội dung được quán triệt, triển khai tại hội nghị như:

Tổng quan về CTGDPT theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; triển khai thực hiện CTGDPT mới tại địa phương;

Thực hiện CTGDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT; Thực hành xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường;

Triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trong các trường THCS... 

Sau tập huấn, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện CTGDPT mới theo lộ trình của Bộ GD&ĐT.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Kạn  khẳng định: Việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới CTGDPT trong giai đoạn hiện nay rất cần thiết; CBQL các nhà trường sẽ là những người trực tiếp chỉ đạo giáo viên thực hiện các nội dung đổi mới. Do đó mỗi CBQL cần nêu cao vai trò trách nhiệm, tiên phong trong phong trào đổi mới, sáng tạo từ công tác quản lí và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm