rssheader

15/08/2020

Bắc Giang: Trường học sẽ chọn SGK lớp 1 mới trước ngày 1/5

16/04/2020, 09:42 GMT+07 | Giáo dục
Bắc Giang: Trường học sẽ chọn SGK lớp 1 mới trước ngày 1/5 Bắc Giang: Trường học sẽ chọn SGK lớp 1 mới trước ngày 1/5

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện việc lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021 ở các trường tiểu học, trường tiểu học và trung học cơ sở, trường phổ thông có lớp tiểu học trên địa bàn.

Các phòng GD&ĐT ở Bắc Giang được yêu cầu hướng dẫn trường tiểu học tổ chức lựa chọn SGK lớp 1 theo các quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang (gửi kèm theo Công văn này).

Đồng thời, phòng GD&ĐT cũng có trách nhiệm tham mưu UBND huyện, thành phố bảo đảm nguồn kinh phí cho các trường tiểu học tổ chức lựa chọn SGK; Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các trường tiểu học trên địa bàn.

Các trường tiểu học ở Bắc Giang được yêu cầu tổ chức lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020- 2021 xong trước ngày 1/5/2020; báo cáo kết quả lựa chọn SGK về Phòng GD&ĐT trước ngày 5/5/2020. Phòng GD&ĐT sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả lựa chọn SGK của các trường tiểu học về Sở GD&ĐT trước ngày 7/5/2020.

Các trường tiểu học ở Bắc Giang được Sở chỉ đạo sử dụng SGK đã lựa chọn trong tổ chức dạy và học; tổ chức hướng dẫn GV, HS, cha mẹ HS sử dụng SGK theo quy định.

“Nhà trường cần có đủ các đầu sách được Bộ GD&ĐT phê duyệt để giáo viên tham khảo, tích hợp trong quá trình giảng dạy; đồng thời chuẩn bị các ý kiến về lựa chọn SGK các năm sau”- Sở GD&ĐT Bắc Giang nêu rõ trong yêu cầu về chọn SGK mới.

Ngày 14/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cũng đã ký Quyết định “Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang”.

Theo đó, Bắc Giang lựa chọn SGK lớp 1 mới theo nguyên tắc: Lựa chọn SGK thuộc danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt để sử dụng trong cơ sở GD phổ thông; Mỗi môn học, hoạt động GD ở mỗi khối lớp lựa chọn 1 đầu SGK; Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

SGK được lựa chọn phải phù hợp với năng lực của học sinh địa phương; hỗ trợ GV đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương; đảm bảo nguồn học liệu mở, liên thông và có trị sử dụng lâu dài

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn SGK của các cơ sở GD phổ thông. Báo cáo Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và cung cấp thông tin cho các NXB có SGK được lựa chọn để bảo đảm có đầy đủ SGK trước khi bắt đầu năm học mới.

UBND huyện, thành phố cho trách nhiệm chỉ đạo phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc lựa chọn SGK của các cơ sở GD phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý. Bảo đảm nguồn kinh phí để các cơ sở GD phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức lựa chọn SGK.

Phòng GD&ĐT được yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn SGK của các cơ sở GD phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý. Tổng hợp và báo cáo UBND huyện (thành phố), Sở GD&ĐT kết quả lựa chọn SGK của các cơ sở GD phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý.

Cơ sở GD phổ thông được UBND tỉnh yêu cầu tổ chức lựa chọn SGK theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT- BGDĐT và Quyết định của tỉnh, báo cáo Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT (theo phân cấp quản lý) về kết quả lựa chọn SGK; Sử dụng SGK đã được lựa chọn trong tổ chức dạy và học; hướng dẫn GV, HS, cha mẹ HS sử dụng SGK theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm