rssheader

24/11/2020

Bà Rịa-Vũng Tàu: Tăng 2 tiết tiếng Anh /tuần cho học sinh lớp 3 đến lớp 5

Hải Bình - 07/11/2019, 17:15 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, từ năm học 2019 - 2020, thực hiện giảng dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 3 đến lớp 5 với thời lượng là 6 tiết/tuần.

Chương trình và sách giáo khoa theo đề án tiếng Anh 4 tiết/ tuần từ năm học 2016-2017 của Bộ GD&ĐT, giáo trình Family and Friends Special Edition.

Nội dung giảng dạy theo sách giáo khoa thực hiện không quá 10 tiết/bài. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, năng lực của học sinh, mỗi trường xây dựng kế hoạch và nội dung giảng dạy chi tiết, cụ thể cho phù hợp (số tiết dành cho từng kỹ năng, sách bài tập...), bám sát nội dung trong sách giáo khoa, không đưa thêm nội dung vào để gây áp lực và nặng nề cho học sinh .

Các tiết phát triển kỹ năng nghe, nói (extra, revision) không được thay đổi, tăng cường khả năng giao tiếp, tập trung phát triển kỹ năng nghe và nói cho học sinh.

Tùy theo điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất của từng trường, các đơn vị xây dựng thời khoá biểu dạy Tiếng Anh 6 tiết/tuần khả thi và hiệu quả.

Nội dung kiểm tra, đánh giá gắn với chương trình sách giáo khoa, gắn với mục tiêu bài học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng tại các thời điểm kiểm tra.

Không thêm bài kiểm tra riêng cho 2 tiết rèn kỹ năng nghe và nói; việc kiểm tra 2 kỹ năng nghe và nói thực hiện lồng ghép vào các bài kiểm tra định kỳ theo quy định, thực hiện nghiêm việc đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh.

Sở GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo các phòng GD&ĐT quán triệt, chỉ đạo đến hiệu trưởng các đơn vị trường tiểu học trực thuộc, tổ, nhóm chuyên môn, các giáo viên tiếng Anh thực hiện nghiêm túc các nội dung đã hướng dẫn trong công văn này.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm