rssheader

17/04/2021

An Giang tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2019

Hải Bình - 04/07/2019, 11:35 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, mục đích, yêu cầu “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2019” nhằm tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các lực lượng xã hội trong việc cùng tham gia vận động trẻ trong độ tuổi đến trường, nâng dần tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, đặc biệt là bỏ học trong hè;

Huy động mọi nguồn lực xã hội, tăng cường công tác phối hợp để cùng chăm lo, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đảm bảo mọi học sinh có nhu cầu học tập đều có cơ hội để được đến trường, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

Từng bước nâng cao ý thức trong nhân dân, đề cao tinh thần hiếu học, nêu gương về vượt khó học tốt,… hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh An Giang trở thành một xã hội học tập;

Phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp trong và ngoài nhà trường; đảm bảo an ninh, trật tự trường học, an toàn giao thông; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

Thực hiện kế hoạch này, An Giang sẽ tăng cường công tác tuyên truyền chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác giáo dục.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác vận động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trong hè

Huy động các nguồn lực chăm lo cơ sở vật chất trường học, chuẩn bị cho năm học mới

Thực hiện các giải pháp xây dựng Trường học thân thiện, an toàn, lành mạnh; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường..

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm