rssheader

28/02/2021

An Giang: 55 bài thi vào 10 thay đổi điểm sau phúc khảo

Hải Bình - 05/07/2019, 11:11 GMT+07 | Giáo dục
An Giang: 55 bài thi vào 10 thay đổi điểm sau phúc khảo

Theo đó, tổng số có 138 thí sinh đề nghị phúc khảo, số bài đề nghị phúc khảo là 253 bài; số bài thay đổi điểm là 55 bài.

Môn thi

Tổng số bài phúc khảo

Số bài giữ nguyên điểm

Số bài thay đổi điểm

Ghi chú

Đại trà

Ngữ văn

116

79

37

 

Toán

52

44

8

 

Ngoại ngữ

46

43

3

 

Chuyên

Toán

6

6

0

 

Vật lý

3

2

1

 

Hóa học

7

5

2

 

Sinh học

3

2

1

 

Tiếng Anh

14

13

1

 

Ngữ văn

3

2

1

 

Địa lý

3

2

1

 

Tổng

253

198

55

 

Cụ thể, với tuyển sinh vào lớp 10 THPT đại trà, môn Ngữ văn có 37 bài thay đổi điểm trên tổng số 116 bài phúc khảo; môn Toán có 8 bài thay đổi điểm trên tổng số 52 bài phúc khảo; môn Ngoại ngữ có 3 bài thay đổi điểm trong số 46 bài phúc khảo.

Với tuyển sinh lớp 10 chuyên, số bài thi thay đổi điểm sau phúc khảo cụ thể: Vật lý (1), Hóa học (2), Sinh học (1), Tiếng Anh (1), Ngữ văn (1); Địa lý (1).

Sau phúc khảo, có 9 thí sinh thay đổi kết quả tuyển sinh vào các trường THCS-THPT, THPT; 7 thí sinh thay đổi kết quả tuyển sinh vào trường chuyên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm