rssheader

29/07/2021

700 giảng viên sư phạm được tập huấn thực hiện CTGDPT mới

Giang Đông - 01/08/2019, 18:45 GMT+07 | Giáo dục
PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông phát biểu về những vấn đề về thực hiện CTGDPT mới. PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông phát biểu về những vấn đề về thực hiện CTGDPT mới.

Đợt tập huấn được Bộ GD&ĐT tổ chức nhằm bồi dưỡng nhân sự tham gia phát triển tài liệu và bồi dưỡng giáo viên phổ thông, nâng cao năng lực thực hiện CTGDPT mới. Học viên tham gia tập huấn về thực hiện CTGDPT mới là 700 giảng viên các trường đại học sư phạm chủ chốt (tham gia Chương trình ETEP) trên cả nước.

Trong 3 ngày tập huấn, học viên sẽ được các báo cáo viên bồi dưỡng các nội dung: Tìm hiểu và hướng dẫn thực hiện chương trình tổng thể và các chương trình môn học; Hoạt động giáo dục, điều kiện tổ chức thực hiện GDPT mới; Phát triển nội dung, tài liệu, phương thức bồi dưỡng giáo viên thực hiện CTGDPT mới...

 Giảng viên các trường ĐH sư phạm chủ chốt tại lớp tập huấn

Kết thúc đợt tập huấn, mỗi trường sư phạm tham gia tổ chức tập huấn sẽ chọn từ 2 đến 3 giảng viên sư phạm chủ chốt của mỗi môn học để tham gia tập huấn dạy và học các chương trình bồi dưỡng thường xuyên tiếp cận theo năng lực.

Đợt tập huấn này sẽ được tổ chức ở các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Thái Nguyên, Vinh, TP Hồ Chí Minh, nơi có các trường ĐH sư phạm chủ chốt.

Ngay sau đợt tập huấn này, từ ngày 6-10/8, Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức tập huấn  nội dung “Dạy và học các chương trình bồi dưỡng thường xuyên tiếp cận theo năng lực” cho 400 học viên được lựa chọn từ số giảng viên tập huấn lần này.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm