rssheader

15/08/2020

307 chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận

03/07/2020, 21:05 GMT+07 | Giáo dục
307 chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận 307 chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận

Theo danh sách này, có 307 chương trình, bao gồm: 121 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước; 186 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài. Cụ thể như sau:

Theo tiêu chuẩn trong nước:

STT

Cơ sở giáo dục

Tên chương trình đào tạo

Tổ chức đánh giá

Giấy chứng nhận/

công nhận

Ngày cấp

Giá trị đến

1.

Trường Đại học Giao thông

Vận tải

Khai thác vận tải

VNU-CEA

23/3/2017

23/3/2022

Kinh tế vận tải

VNU-CEA

23/3/2017

23/3/2022

Kinh tế xây dựng

VNU-CEA

23/3/2017

23/3/2022

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

VNU-CEA

23/3/2017

23/3/2022

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông)

VNU-CEA

23/3/2017

23/3/2022

2.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội

Tâm lý học

VNU-HCM CEA

30/9/2017

30/9/2022

Việt Nam học

VNU-HCM CEA

30/9/2017

30/9/2022

Quốc tế học

VNU-HCM CEA

15/10/2019

15/10/2024

3

Trường Đại học Giáo dục – ĐH

Quốc gia Hà Nội

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán

VNU-HCM CEA

19/4/2018

19/4/2023

4

Trường Đại học Kinh tế – ĐH

Quốc gia Hà Nội

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng

VNU-HCM CEA

02/7/2018

02/7/2023

Chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành kế toán

VNU-HCM CEA

02/7/2018

02/7/2023

5

Trường Đại học

Sư phạm Hà Nội

Cử nhân Sư phạm Hóa học chất lượng cao

VNU-CEA

04/4/2019

04/4/2024

Giáo dục Tiểu học

VNU-CEA

04/4/2019

04/4/2024

6

Trường Đại học Vinh

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

VNU-CEA

04/4/2019

04/4/2024

Ngôn ngữ Anh

VNU-CEA

04/4/2019

04/4/2024

Quản trị kinh doanh

VNU-CEA

04/4/2019

04/4/2024

7

Trường Đại học Điều dưỡng

Nam Định

Điều dưỡng bậc đại học

CEA-AVU&C

01/4/2019

01/4/2024

8

Trường Đại học

Sài Gòn

Cử nhân Giáo dục tiểu học

VNU-HCM CEA

12/8/2019

12/8/2024

Cử nhân Sư phạm tiếng Anh

VNU-HCM CEA

12/8/2019

12/8/2024

Cử nhân Sư phạm Lịch sử

VNU-HCM CEA

12/8/2019

12/8/2024

9

Trường Đại học

Công nghiệp

thực phẩm

TP. Hồ Chí Minh

Công nghệ sinh học

VNU-HCM CEA

15/10/2019

15/10/2024

Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

VNU-HCM CEA

15/10/2019

15/10/2024

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

VNU-HCM CEA

27/4/2020

27/4/2025

Công nghệ thông tin

VNU-HCM CEA

27/4/2020

27/4/2025

Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

VNU-HCM CEA

27/4/2020

27/4/2025

Kế toán

VNU-HCM CEA

27/4/2020

27/4/2025

Quản trị kinh doanh

VNU-HCM CEA

27/4/2020

27/4/2025

10

Khoa Quốc tế- ĐH Quốc gia Hà Nội

Kinh doanh quốc tế

VNU-HCM CEA

07/10/2019

07/10/2024

11

Trường Đại học

Nguyễn Tất Thành

Cử nhân Quản trị khách sạn

VNU-HCM CEA

07/10/2019

07/10/2024

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử

VNU-HCM CEA

07/10/2019

07/10/2024

Dược học

VNU-HCM CEA

18/5/2020

18/5/2025

12

Trường Đại học

Mỏ - Địa chất

Kế toán

VNU-CEA

14/10/2019

14/10/2024

Quản trị kinh doanh

VNU-CEA

14/10/2019

14/10/2024

Kỹ thuật địa chất

VNU-CEA

14/10/2019

14/10/2024

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

VNU-CEA

14/10/2019

14/10/2024

13

Trường Đại học

Nam Cần Thơ

Quản trị Kinh doanh

VNU-CEA

12/10/2019

12/10/2024

Dược học

VNU-CEA

12/10/2019

12/10/2024

Luật Kinh tế

VNU-CEA

12/10/2019

12/10/2024

Kỹ thuật xây dựng

VNU-CEA

12/10/2019

12/10/2024

14

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế

Cử nhân điều dưỡng

VNU-CEA

12/10/2019

12/10/2024

Cử nhân Y tế công cộng

VNU-CEA

12/10/2019

12/10/2024

Dược học

VNU-CEA

12/10/2019

12/10/2024

15

Trường Đại học

Đồng Tháp

Sư phạm Hóa học

VNU-CEA

12/10/2019

12/10/2024

Sư phạm Toán học

VNU-CEA

12/10/2019

12/10/2024

Giáo dục tiểu học

VNU-CEA

12/10/2019

12/10/2024

16

Trường Đại học

Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Cử nhân sư phạm Ngữ văn

VNU-CEA

14/10/2019

14/10/2024

Cử nhân sư phạm Lịch sử

VNU-CEA

14/10/2019

14/10/2024

Cử nhân Giáo dục mầm non

VNU-CEA

14/10/2019

14/10/2024

Cử nhân sư phạm Sinh học

VNU-CEA

14/10/2019

14/10/2024

Cử nhân sư phạm Toán

VNU-CEA

14/10/2019

14/10/2024

Sư phạm Hóa học

VNU-CEA

14/10/2019

14/10/2024

Sư phạm Vật lý

VNU-CEA

14/10/2019

14/10/2024

17

Trường Đại học Thủy lợi

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

VNU-CEA

12/10/2019

12/10/2024

Quản lý xây dựng

VNU-CEA

12/10/2019

12/10/2024

Kế toán

VNU-CEA

12/10/2019

12/10/2024

Kinh tế

VNU-CEA

23/3/2020

23/3/2025

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

VNU-CEA

23/3/2020

23/3/2025

Kỹ thuật xây dựng

VNU-CEA

23/3/2020

23/3/2025

Quản trị kinh doanh

VNU-CEA

23/3/2020

23/3/2025

18

Trường Đại học Hồng Đức

Sư phạm Tiếng Anh

VNU-CEA

14/10/2019

14/10/2024

Giáo dục Tiểu học

VNU-CEA

14/10/2019

14/10/2024

19

Khoa Y Dược-Đại học Quốc gia Hà Nội

Dược học

VNU-HCM CEA

14/12/2019

14/12/2024

20

Trường Đại học Giáo dục-ĐH

Quốc gia Hà Nội

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn ngữ văn

VNU-HCM CEA

14/12/2019

14/12/2024

Sư phạm Toán học

VNU-HCM CEA

14/12/2019

14/12/2024

Sư phạm Ngữ văn

VNU-HCM CEA

14/12/2019

14/12/2024

21

Trường Đại học

Tài chính - Marketing

Tài chính-Ngân hàng trình độ Thạc sĩ

VNU-HCM CEA

16/12/2019

16/12/2024

Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ

VNU-HCM CEA

16/12/2019

16/12/2024

Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị Marketing

VNU-HCM CEA

16/12/2019

16/12/2024

Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

VNU-HCM CEA

16/12/2019

16/12/2024

Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành ngân hàng

VNU-HCM CEA

16/12/2019

16/12/2024

22

Trường Đại học

Công nghệ

TP. Hồ Chí Minh

Kế toán trình độ đại học

VNU-HCM CEA

16/12/2019

16/12/2024

Công nghệ Thông tin trình độ đại học

VNU-HCM CEA

16/12/2019

16/12/2024

Kỹ thuật điện

CEA-AVU&C

24/4/2020

24/4/2025

Quản trị kinh doanh

CEA-AVU&C

24/4/2020

24/4/2025

23

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Kế toán

CEA-AVU&C

06/3/2020

06/3/2025

Quản trị kinh doanh

CEA-AVU&C

06/3/2020

06/3/2025

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

CEA-AVU&C

06/3/2020

06/3/2025

Tài chính Ngân hàng

CEA-AVU&C

24/4/2020

24/4/2025

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

CEA-AVU&C

24/4/2020

24/4/2025

Công nghệ Thực phẩm

CEA-AVU&C

24/4/2020

24/4/2025

24

Trường Đại học Y Dược - Đại học

Thái Nguyên

Thạc sỹ Y học Dự phòng

CEA-AVU&C

24/4/2020

24/4/2025

Bác sỹ Răng Hàm Mặt

CEA-AVU&C

24/4/2020

24/4/2025

25

Trường Đại học

Nha Trang

Công nghệ chế biến thủy sản

VNU-HCM CEA

27/4/2020

27/4/2025

Kỹ thuật tàu thủy

VNU-HCM CEA

27/4/2020

27/4/2025

26

Trường Đại học

Kinh tế - Tài chính

Tài chính - Ngân hàng

VNU-HCM CEA

27/4/2020

27/4/2025

27

Trường Đại học Kinh tế  – ĐH Quốc gia Hà Nội

Kinh tế

VNU-HCM CEA

27/4/2020

27/4/2025

28

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội

Lưu trữ học

VNU-HCM CEA

27/4/2020

27/4/2025

29

Trường Đại học

Lâm Nghiệp

Quản trị kinh doanh

VNU-CEA

25/3/2020

25/3/2025

Quản lý tài nguyên rừng

VNU-CEA

25/3/2020

25/3/2025

Quản lý đất đai

VNU-CEA

25/3/2020

25/3/2025

30

Trường Đại học

Thương mại

Kế toán

VNU-CEA

25/3/2020

25/3/2025

Marketing

VNU-CEA

25/3/2020

25/3/2025

Tài chính – Ngân hàng

VNU-CEA

25/3/2020

25/3/2025

Đại học chính quy chất lượng cao ngành Kế toán

VNU-CEA

25/3/2020

25/3/2025

Đại học chính quy chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng

VNU-CEA

25/3/2020

25/3/2025

31

Trường Đại học

Ngoại thương

Kinh doanh quốc tế

VNU-CEA

25/3/2020

25/3/2025

Kinh tế và phát triển quốc tế

VNU-CEA

25/3/2020

25/3/2025

Phân tích và Đầu tư tài chính

VNU-CEA

25/3/2020

25/3/2025

Luật Thương mại quốc tế

VNU-CEA

25/3/2020

25/3/2025

32

Trường Đại học

Công nghệ Đồng Nai

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

VNU-CEA

25/3/2020

25/3/2025

Công nghệ thực phẩm

VNU-CEA

25/3/2020

25/3/2025

33

Trường Đại học

Thủ Dầu Một

Sư phạm Ngữ văn

VNU-CEA

30/3/2020

30/3/2025

Sư phạm Lịch sử

VNU-CEA

30/3/2020

30/3/2025

Giáo dục Tiểu học

VNU-CEA

30/3/2020

30/3/2025

Giáo dục Mầm non

VNU-CEA

30/3/2020

30/3/2025

34

Trường Đại học

Tài nguyên và

Môi trường

Hà Nội

Kế toán

VNU-CEA

27/3/2020

27/3/2025

Quản lý đất đai

VNU-CEA

27/3/2020

27/3/2025

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

VNU-CEA

27/3/2020

27/3/2025

35

Trường Đại học

Hà Nội

Công nghệ thông tin

VNU-CEA

23/3/2020

23/3/2025

Ngôn ngữ Nhật

VNU-CEA

23/3/2020

23/3/2025

Ngôn ngữ Trung Quốc

VNU-CEA

23/3/2020

23/3/2025

36

Trường Đại học

Tây Đô

Kế toán tổng hợp

VNU-CEA

23/3/2020

23/3/2025

Quản trị kinh doanh

VNU-CEA

23/3/2020

23/3/2025

Tài chính – Ngân hàng

VNU-CEA

23/3/2020

23/3/2025

Dược học

VNU-CEA

23/3/2020

23/3/2025

37

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

Sư phạm Hóa học

VNU-CEA

03/4/2020

03/4/2025

Sư phạm Ngữ văn

VNU-CEA

03/4/2020

03/4/2025

Sư phạm Địa lý

VNU-CEA

03/4/2020

03/4/2025

38

Trường Đại học

Hùng Vương

Công nghệ thông tin

VNU-CEA

27/3/2020

27/3/2025

Kế toán

VNU-CEA

27/3/2020

27/3/2025

Giáo dục Tiểu học

VNU-CEA

27/3/2020

27/3/2025

Theo tiêu chuẩn nước ngoài:

STT

Cơ sở giáo dục

Tên chương trình đào tạo

Tổ chức đánh giá

Kết quả đánh giá/công nhận

Giấy chứng nhận/

công nhận

Ngày cấp

Giá trị đến

Trường ĐH

Công nghệ -

ĐH Quốc gia

Hà Nội

Cử nhân chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin

AUN-QA

Đạt

09/01/2010

08/01/2014

Cử nhân thuộc nhiệm vụ chiến lược ngành Điện tử viễn thông

AUN-QA

Đạt

10/5/2013

09/5/2017

Cử nhân thuộc nhiệm vụ chiến lược ngành Khoa học máy tính

AUN-QA

Đạt

29/01/2015

28/01/2019

Trường ĐH

Kinh tế -

ĐH Quốc gia

Hà Nội

Cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (nay là Kinh tế quốc tế)

AUN-QA

Đạt

08/01/2011

07/01/2015

Cử nhân thuộc nhiệm vụ chiến lược ngành Quản trị Kinh doanh

AUN-QA

Đạt

29/01/2015

28/01/2019

Trường ĐH Khoa học tự nhiên- ĐH

Quốc gia

Hà Nội

Cử nhân khoa học ngành Hóa học

AUN-QA

Đạt

05/6/2012

04/6/2016

Cử nhân khoa học ngành Toán học

AUN-QA

Đạt

25/6/2013

24/6/2017

Cử nhân khoa học ngành Sinh học

AUN-QA

Đạt

25/6/2013

24/6/2017

Cử nhân khoa học ngành Vật lí

AUN-QA

Đạt

18/10/2015

17/10/2019

Cử nhân khoa học ngành Địa chất học

AUN-QA

Đạt

18/10/2015

17/10/2019

Cử nhân khoa học ngành Khoa học môi trường

AUN-QA

Đạt

18/10/2015

17/10/2019

Địa lý Tự nhiên

AUN-QA

Đạt

23/12/2017

22/12/2022

Khí tượng

AUN-QA

Đạt

23/12/2017

22/12/2022

Trường ĐH Ngoại ngữ -

ĐH Quốc gia

Hà Nội

Cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm Tiếng Anh

AUN-QA

Đạt

05/6/2012

04/6/2016

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

AUN-QA

Đạt

19/01/2014

18/01/2018

Thạc sĩ lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn tiếng Anh

AUN-QA

Đạt

05/11/2016

04/11/2020

Trường ĐHKH XH&NV -

ĐH Quốc gia

Hà Nội

Ngôn ngữ học

AUN-QA

Đạt

19/02/2014

18/02/2018

Đông phương học

AUN-QA

Đạt

19/6/2016

18/6/2019

Triết học

AUN-QA

Đạt

14/3/2017

13/3/2021

Văn học

AUN-QA

Đạt

23/12/2017

22/12/2022

Khoa Luật – ĐH Quốc gia

Hà Nội

Luật học

AUN-QA

Đạt

07/11/2015

06/11/2020

Chương trình đào tạo ThS. Pháp luật về quyền con người

AUN-QA

Đạt

23/12/2017

22/12/2022

Trường ĐHKH XH&NV - ĐH Quốc gia

TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân Việt Nam học

AUN-QA

Đạt

08/01/2012

07/01/2016

Ngữ văn Anh

AUN-QA

Đạt

26/10/2013

25/10/2017

Quan hệ Quốc tế

AUN-QA

Đạt

11/12/2015

10/12/2019

Báo chí

AUN-QA

Đạt

10/5/2016

09/5/2020

Văn học

AUN-QA

Đạt

14/12/2016

13/12/2021

Công tác xã hội

AUN-QA

Đạt

05/11/2017

04/11/2022

Thạc sỹ Việt Nam học

AUN-QA

Đạt

10/02/2019

09/02/2024

Giáo dục học

AUN-QA

Đạt

10/02/2019

09/02/2024

Thạc sỹ Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

AUN-QA

Đạt

12/10/2019

11/10/2024

Trường ĐH

Quốc tế -

ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Khoa học máy tính

AUN-QA

Đạt

12/01/2010

11/01/2014

Đạt

05/11/2017

04/11/2021

Công nghệ sinh học

AUN-QA

Đạt

08/01/2012

07/01/2016

Đạt

05/01/2017

04/11/2021

Quản trị kinh doanh

AUN-QA

Đạt

14/01/2013

13/01/2017

Đạt

05/01/2017

04/11/2021

Điện tử viễn thông

AUN-QA

Đạt

03/5/2013

02/5/2017

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

AUN-QA

Đạt

10/5/2016

09/5/2019

Kỹ thuật Y sinh

AUN-QA

Đạt

10/5/2016

09/5/2019

ABET

Đạt

30/9/2019

30/9/2025

Thạc sĩ Công nghệ Sinh học

AUN-QA

Đạt

16/02/2017

15/02/2022

Thạc sĩ kỹ thuật hệ thống công nghiệp

AUN-QA

Đạt

30/12/2017

29/12/2022

Công nghệ thực phẩm

AUN-QA

Đạt

30/12/2017

29/12/2022

Tài chính ngân hàng

AUN-QA

Đạt

11/11/2018

11/11/2023

Kỹ thuật Xây dựng

AUN-QA

Đạt

11/11/2018

11/11/2023

Kỹ thuật Điện tử- Truyền thông

ABET

Đạt

30/9/2019

30/9/2021

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

AUN-QA

Đạt

12/10/2019

11/10/2024

Trường ĐHKH Tự nhiên - ĐH Quốc gia

TP. Hồ Chí Minh

Công nghệ thông tin

AUN-QA

Đạt

12/01/2010

11/01/2014

Hóa học

AUN-QA

Đạt

24/12/2016

23/12/2020

Sinh học

AUN-QA

Đạt

30/11/2017

29/11/2022

Thạc sỹ Công nghệ Sinh học

AUN-QA

Đạt

12/11/2018

11/11/2023

Công nghệ Sinh học

AUN-QA

Đạt

12/10/2019

11/10/2024

Trường ĐH Bách khoa -

ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Điện tử - Viễn thông

AUN-QA

Đạt

12/01/2010

11/01/2014

Cơ Điện tử

CTI

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

Kỹ thuật Hàng không

CTI

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

Vật liệu tiên tiến

CTI

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

Polime - Composite

CTI

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

Viễn thông

CTI

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

Hệ thống Năng lượng

CTI

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

Xây dựng dân dụng và năng lượng

CTI

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

Kỹ thuật Chế tạo

AUN-QA

Đạt

08/01/2012

07/01/2016

Kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

AUN-QA

Đạt

26/10/2013

25/10/2017

Kỹ thuật Hóa học

AUN-QA

Đạt

26/10/2013

25/10/2017

Khoa học máy tính

ABET

Đạt

2014

2019

Kỹ thuật máy tính

ABET

Đạt

2014

2019

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

AUN-QA

Đạt

10/11/2014

09/11/2018

Quản lý công nghiệp

AUN-QA

Đạt

10/11/2014

09/11/2018

Kỹ thuật Điện-Điện tử (CTTT)

AUN-QA

Đạt

23/10/2015

22/10/2019

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

AUN-QA

Đạt

23/10/2015

22/10/2019

Cơ kỹ thuật

AUN-QA

Đạt

23/10/2015

22/10/2019

Điện – Điện tử (bao gồm tất cả các CTĐT của Khoa Điện-Điện tử)

AUN-QA

Đạt

24/12/2016

23/12/2020

Kỹ thuật Môi trường

AUN-QA

Đạt

24/12/2016

23/12/2020

70.

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành  tư vấn quản lý quốc tế - EMBA-MCI)

FIBAA

Đạt

24/9/2010

23/9/2015

Đạt

27/11/2015

26/11/2022

71.

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Maastricht School of Management-MSM)

ACBSP

Đạt

14/11/2010

2020

AMBA

Đạt

2016

2018

IACBE

Đạt

5/2010

2017

72.

Kỹ thuật xây dựng

AUN-QA

Đạt

05/10/2017

04/10/2022

73.

Kỹ thuật nhiệt

AUN-QA

Đạt

25/01/2018

24/01/2023

74.

Thạc sỹ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

AUN-QA

Đạt

12/10/2019

11/10/2024

Trường ĐH Kinh tế Luật-

ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

75.

Tài chính Ngân hàng

AUN-QA

Đạt

11/12/2015

10/12/2019

76.

Kinh tế đối ngoại

AUN-QA

Đạt

11/12/2015

10/12/2019

77.

Kinh tế học

AUN-QA

Đạt

10/5/2016

09/5/2020

78.

Kế toán

AUN-QA

Đạt

07/4/2017

06/4/2021

79.

Quản trị kinh doanh

AUN-QA

Đạt

25/01/2018

24/01/2023

80.

Luật dân sự

AUN-QA

Đạt

25/01/2018

24/01/2023

81.

Kinh tế và Quản lý công

AUN-QA

Đạt

10/02/2019

09/02/2023

12.

Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia

TP. Hồ Chí Minh

82.

Hệ thống thông tin

AUN-QA

Đạt

16/02/2017

15/02/2021

83.

Truyền thông và mạng máy tính

AUN-QA

Đạt

25/01/2018

24/01/2023

84.

Khoa học Máy tính

AUN-QA

Đạt

10/02/2019

09/02/2024

13.

Trường ĐH Kinh tế

TP. Hồ Chí Minh

Ngân hàng – Tài chính

AUN-QA

Đạt

12/7/2013

11/7/2017

Quản trị kinh doanh

AUN-QA

Đạt

16/7/2016

15/7/2020

Kế toán

AUN-QA

Đạt

16/7/2016

15/7/2020

Kinh doanh quốc tế

FIBAA

Đạt

15/9/2017

14/9/2022

Quản trị kinh doanh

FIBAA

Đạt

15/9/2017

14/9/2022

Thạc sĩ ngành Kinh doanh

FIBAA

Đạt

15/9/2017

14/9/2022

Thạc sĩ ngành Kinh tế phát triển

FIBAA

Đạt

15/9/2017

14/9/2022

14.

Trường ĐH Bách khoa –

ĐH Đà Nẵng

Chương trình Chất lượng cao PFIEV ngành Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Sản xuất tự động

CTI

Đạt

02/3/2004

2009-2010

CTI ENAEE

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

93.

Chương trình Chất lượng cao PFIEV ngành Kỹ thuật điện – chuyên ngành Tin học công nghiệp

CTI ENAEE

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

94.

Chương trình Chất lượng cao PFIEV ngành Công nghệ thông tin – chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

CTI ENAEE

Đạt

2014

19/02/2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

95.

Chương trình tiên tiên ngành Điện tử-Viễn thông (ECE)

AUN-QA

Đạt

14/11/2016

13/11/2020

96.

Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng (ES)

AUN-QA

Đạt

14/11/2016

13/11/2020

97.

CTĐT Công nghệ Thông tin

AUN-QA

Đạt

5/5/2018

4/5/2023

98.

CTĐT Kỹ thuật Điện – Điện tử

AUN-QA

Đạt

5/5/2018

4/5/2023

99.

Kỹ thuật Dầu khí

AUN-QA

Đạt

5/5/2018

4/5/2023

100.

Điện tử - Viễn thông

AUN-QA

Đạt

5/5/2018

4/5/2023

101.

Kiến trúc

AUN-QA

Đạt

11/11/2018

10/11/2023

102.

Kinh tế xây dựng

AUN-QA

Đạt

11/11/2018

10/11/2023

103.

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

AUN-QA

Đạt

11/11/2018

10/11/2023

15.

Trường ĐH Bách khoa

Hà Nội

104.

Tin học công nghiệp

CTI ENAEE

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

Đạt

26/01/2017

31/8/2022

105.

Hệ thống thông tin và truyền thông

CTI ENAEE

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

Đạt

26/01/2017

31/8/2022

106.

Cơ khí hàng không

CTI ENAEE

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

Đạt

26/01/2017

31/8/2022

107.

Truyền thông và mạng máy tính

AUN-QA

Đạt

06/5/2013

05/5/2017

108.

Chương trình tiên tiến cơ điện tử

AUN-QA

Đạt

06/8/2017

05/8/2022

109.

Chương trình tiên tiến kỹ thuật y sinh

AUN-QA

Đạt

06/8/2017

05/8/2022

Chương trình tiên tiến khoa học và kỹ thuật vật liệu

AUN-QA

Đạt

06/8/2017

05/8/2022

Kỹ thuật cơ điện tử

AUN-QA

Đạt

12/11/2017

11/11/2022

Kỹ thuật điện tử truyền thông

AUN-QA

Đạt

12/11/2017

11/11/2022

Kỹ thuật Hóa học

AUN-QA

Đạt

12/11/2017

11/11/2022

Khoa học và kỹ thuật vật liệu

AUN-QA

Đạt

12/11/2017

11/11/2022

16.

Trường ĐH

Xây dựng

Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) – ngành Cơ sở hạ tầng giao thông

CTI

Đạt

02/3/2004

2009-2010

CTI

ENAEE

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) – ngành Kỹ thuật đô thị

CTI

Đạt

02/3/2004

2009-2010

CTI

ENAEE

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) – ngành Xây dựng công trình thuỷ

CTI

Đạt

02/3/2004

2009-2010

CTI

ENAEE

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

Trường ĐH

Cần Thơ

Kinh tế nông nghiệp

AUN-QA

Đạt

15/7/2013

14/7/2017

CTTT Nuôi trồng thủy sản

AUN-QA

Đạt

15/11/2014

14/11/2018

CTTT Công nghệ sinh học

AUN-QA

Đạt

15/11/2014

14/11/2018

Kinh doanh Quốc tế

AUN-QA

Đạt

27/8/2018

27/8/2023

Công nghệ Thông tin

AUN-QA

Đạt

27/8/2018

27/8/2023

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử

AUN-QA

Đạt

17/4/2016

16/4/2020

Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử

AUN-QA

Đạt

17/4/2016

16/4/2020

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

AUN-QA

Đạt

17/4/2016

16/4/2020

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

AUN-QA

Đạt

04/4/2017

03/4/2022

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - truyền thông

AUN-QA

Đạt

09/12/2017

08/12/2022

Công nghệ Chế tạo máy

AUN-QA

Đạt

09/12/2017

08/12/2022

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

AUN-QA

Đạt

09/12/2017

08/12/2022

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

AUN-QA

Đạt

09/12/2017

08/12/2022

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

AUN-QA

Đạt

12/01/2019

11/01/2024

Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

AUN-QA

Đạt

12/01/2019

11/01/2024

Quản lý công nghiệp

AUN-QA

Đạt

12/01/2019

11/01/2024

Công nghệ May

AUN-QA

Đạt

14/12/2019

13/12/2024

Công nghệ Thông tin

AUN-QA

Đạt

14/12/2019

13/12/2024

Công nghệ kỹ thuật in

AUN-QA

Đạt

14/12/2019

13/12/2024

Trường ĐH Y tế Công cộng

Thạc sỹ Y tế công cộng

AUN-QA

Đạt

22/3/2016

21/3/2020

Thạc sỹ Quản lý bệnh viện

AUN-QA

Đạt

24/01/2017

23/01/2021

Cử nhân Y tế công cộng

AUN-QA

Đạt

23/02/2018

22/02/2023

Trường ĐH

Hoa Sen

Marketing

ACBSP

Đạt

19/11/2015

15/9/2025

(Đến

15/9/2019

phải đáp ứng

đầy đủ các

điều kiện và có báo cáo ĐBCL 2 năm 1 lần)

Quản trị kinh doanh

ACBSP

Đạt

19/11/2015

Quản trị nhân lực

ACBSP

Đạt

19/11/2015

Kế toán

ACBSP

Đạt

19/11/2015

Tài chính – Ngân hàng

ACBSP

Đạt

19/11/2015

Quản trị khách sạn

AUN-QA

Đạt

04/05/2019

03/05/2024

Ngôn ngữ Anh

AUN-QA

Đạt

04/05/2019

03/05/2024

Trường ĐH Thủy lợi

Kỹ thuật xây dựng

AUN-QA

Đạt

16/02/2018

15/02/2023

Kỹ thuật tài nguyên nước

AUN-QA

Đạt

16/02/2018

15/02/2023

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ

Hà Nội

Chương trình cử nhân khoa học và công nghệ

HCERES

Đạt

20/3/2017

20/3/2022

Trường ĐH Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH)

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

AUN-QA

Đạt

08/7/2018

07/7/2023

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

AUN-QA

Đạt

08/7/2018

07/7/2023

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

AUN-QA

Đạt

08/7/2018

07/7/2023

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

AUN-QA

Đạt

08/7/2018

07/7/2023

Kế toán

AUN-QA

Đạt

08/9/2019

07/9/2024

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

AUN-QA

Đạt

08/9/2019

07/9/2024

Ngôn ngữ Anh

AUN-QA

Đạt

08/9/2019

07/9/2024

Quản trị kinh doanh

AUN-QA

Đạt

08/9/2019

07/9/2024

Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Thú y

AUN-QA

Đạt

07/01/2018

06/01/2023

Công nghệ Thực phẩm

AUN-QA

Đạt

07/01/2018

06/01/2023

Trường ĐH Ngoại thương

Chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại

AUN-QA

Đạt

18/02/2019

17/02/2024

Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh quốc tế

AUN-QA

Đạt

18/02/2019

17/02/2024

Chương trình chất lượng cao Ngân hàng và tài chính quốc tế

AUN-QA

Đạt

18/02/2019

17/02/2024

Chương trình chất lượng cao Kinh tế quốc tế

AUN-QA

Đạt

18/02/2019

17/02/2024

Trường ĐH Duy Tân

164.

Kỹ thuật Mạng

ABET

Đạt

8/2019

30/9/2025

Hệ thống Thông tin Quản lý

ABET

Đạt

8/2019

30/9/2025

Trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng

Quản trị Kinh doanh

AUN-QA

Đạt

20/3/2019

19/3/2024

Kế toán

AUN-QA

Đạt

20/3/2019

19/3/2024

Kiểm toán

AUN-QA

Đạt

10/11/2019

09/11/2024

Kinh doanh quốc tế

AUN-QA

Đạt

10/11/2019

09/11/2024

Marketing

AUN-QA

Đạt

10/11/2019

09/11/2024

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH

Đà Nẵng

Quốc tế học

AUN-QA

Đạt

20/3/2019

19/3/2024

Ngôn ngữ Anh

AUN-QA

Đạt

10/11/2019

09/11/2024

Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

Sư phạm Vật lý

AUN-QA

Đạt

20/12/2019

19/12/2024

Trường ĐH  Tôn Đức Thắng

Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

AUN-QA

Đạt

20/7/2019

19/7/2024

Khoa học môi trường

AUN-QA

Đạt

20/7/2019

19/7/2024

Kỹ thuật phần mềm

AUN-QA

Đạt

20/7/2019

19/7/2024

Tài chính ngân hàng

AUN-QA

Đạt

20/7/2019

19/7/2024

Trường ĐH

Trà Vinh

Quản trị kinh doanh

FIBAA

Đạt

22/11/2019

22/11/2024

Kinh tế

FIBAA

Đạt

22/11/2019

22/11/2024

Tài chính Ngân hàng

FIBAA

Đạt

22/11/2019

22/11/2024

Kế toán

FIBAA

Đạt

22/11/2019

22/11/2024

Thủy sản

AUN-QA

Đạt

30/11/2019

29/11/2024

Thú y

AUN-QA

Đạt

30/11/2019

29/11/2024

32.

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

Quản trị kinh doanh

IACBE

Đạt

30/3/2020

30/4/2027

33.

Trường ĐH Ngân hàng

TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân ngành Tài chính

AUN-QA

Đạt

25/5/2019

24/5/2024

Cử nhân ngành Ngân hàng

AUN-QA

Đạt

25/5/2019

24/5/2024


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm