Giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên xây dựng kế hoạch giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục tỉnh Phú Yên từ năm 2017 đến năm 2020.
Giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình

Kế hoạch đặt mục tiêu: 80% học sinh THCS và THPT, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề và nắm được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống bạo lực gia đình.

90% số cán bộ quản lý, đoàn thể cơ quan, đơn vị trường học được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình.

100% số hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình.

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn từ năm 2017 đến 2020 nêu ra tại kế hoạch gồm: Khảo sát, đánh giá; giáo dục chuyển đổi hành vi; truyền thông giáo dục; đánh giá kết quả thực hiện.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học thành lập BCĐ công tác gia đình cấp cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan trong Kế hoạch.

Phối hợp với Văn phòng Sở trong việc khảo sát đánh giá, cử cán bộ tham gia tập huấn, thường xuyên tham gia viết bài đăng tin tuyên truyền lên trang thông tin điện tử của Sở GD&ĐT... về công tác gia đình.

Báo cáo công tác gia đình lồng ghép trong báo cáo hằng tháng của đơn vị mình cũng như việc phát hiện các hành vi bạo lực gia đình và vi phạm bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội về Văn phòng Sở.

Tỉnh Yên Bái đã áp dụng hình thức biệt phái để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Giáo viên tiếng Anh vất vả 'chạy sô'

GD&TĐ - Ở một số địa phương, do thiếu GV tiếng Anh nên nhiều thầy, cô phải “chạy sô” dạy học liên trường, liên cấp để đảm bảo đủ số tiết theo yêu cầu…