Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre yêu cầu tuyệt đối không để nợ lương

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có thông báo về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo và kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại họp giao ban lần 1 năm học 2016 - 2017.
Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre yêu cầu tuyệt đối không để nợ lương

Một trong những nội dung được Giám đốc Sở nhấn mạnh tại cuộc họp là tiếp tục thực hiện tốt về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sử dụng nguồn kinh phí được giao năm 2016 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội đảm bảo kết thúc niên độ tài chính đơn vị; tuyệt đối không để nợ lương, bảo hiểm xã hội.

Tăng cường công tác xã hội hóa trong các cơ sở giáo dục công lập, nghiêm túc thực hiện công tác thu chi trong các cơ sở giáo dục công lập, không để xảy ra tình trạng lạm thu trong trường học, hoặc thu chi không đúng qui định hiện hành.

Giám đốc Sở cũng yêu cầu lãnh đạo thực hiện tốt “Văn hóa giao tiếp nơi công sở”. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục phải rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ gìn ngôn phong, thái độ ứng xử khi làm việc; không uống rượu, bia trong giờ làm việc; không được đến cơ quan trong tình trạng đã có uống rượu, bia.

Tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng. Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” bằng những nội dung cụ thể, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Nhấn mạnh các nội dung nâng cao chất lượng giáo dục, Giám đốc Sở đồng thời đề nghị phòng GD&ĐT, các trường THPT dựa theo điều kiện của địa phương lựa chọn, xây dựng thí điểm ít nhất một mô hình trường có hoạt động giáo dục gắn thực tiễn sản xuất, kinh doanh của địa phương nhằm tăng cường khả năng vận dung kiến thức vào thực tiễn, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Năm học 2016-2017 là năm thứ 4 triển khai thực hiện các mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện về GD&ĐT, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành 9 kế hoạch phát triển GD&ĐT giai đoạn 2016-2020.

(Ảnh: TASS)

Hạm đội Biển đen bị tấn công

GD&TĐ - Hạm đội Biển Đen đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái hải quân ở Sevastopol – theo thống đốc Mikhail Razvozhaev.