Giải đáp về nâng bậc lương

GD&TĐ - Hỏi: Tôi học trung cấp sư phạm và chính thức được là giáo viên tiểu học năm 1995. Sau khi đi làm tôi tiếp tục đi học học đại học hiện tôi đã được chuyển lương theo bằng cấp và hưởng lương đại học với hệ số 3,33. 
Giải đáp về nâng bậc lương

Tuy nhiên, bạn của tôi học cùng trung cấp sư phạm, rồi ra trường cùng tôi nhưng bạn ấy học đại học sau tôi vậy mà hệ lương lương của bạn ấy lại là 3,66.

Vậy xin được chuyên mục Hộp thư bạn đọc giải thích giúp tại sao lại có sự khác biết đến như vậy? – Nguyễn Kim Thư (gvnguyenkimthu@gmail.com)

* Trả lời:

Với những thông tin mà bạn viết trong thư, rất khó để chúng tôi trả lời chính xác. 

Theo chúng tôi, bạn nên hỏi kỹ thông tin về điều kiện nâng lương của người bạn của bạn để có thể đối chiếu với trường hợp của mình.

Ngoài ra, chúng tôi đưa ra một số văn bản chính sách để bạn tham khảo nghiên cứu. Từ đó có thể tự nhận xét về trường hợp của mình. Cụ thể như sau:

Thông tư 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

Thông tư số 02/2007/TT-BNV, ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;

Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Quy định chi tiết về một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Trang web mạo danh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để bán thực phẩm chức năng.

Loạn quảng cáo thực phẩm chức năng

GD&TĐ - Vừa qua, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã xử lý hơn 10 sản phẩm thực phẩm chức năng vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.