Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Gia Lai: Tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút của tỉnh không đúng đối tượng

Chu Thanh Vân (theo Thanh tra.com.vn) - 27/08/2017, 20:37 GMT+7 | Pháp luật

Theo kết luận này, một số nội dung trong tuyển dụng công chức đã được UBND tỉnh Gia Lai thực hiện tốt như xét tuyển công chức đúng đối tượng và đúng tiêu chuẩn, điều kiện; kiểm tra văn bằng, chứng chỉ của các trường hợp được tiếp nhận; thực hiện việc xếp ngạch, bậc lương đúng quy định. Tuy nhiên, UBND tỉnh ban hành một quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch để thực hiện việc tuyển dụng đối với các trường hợp đặc biệt trong giai đoạn thanh tra nhưng không có tài liệu thể hiện việc Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã tiến hành sát hạch trình độ, năng lực. Một trường hợp thuộc đối tượng không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch nhưng tỉnh vẫn thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch. 

6 trường hợp không có văn bản xin ý kiến của Bộ Nội vụ trước khi quyết định tuyển dụng; 3 trường hợp được tiếp nhận không qua thi chưa đủ 5 năm có trình độ đại học; một trường hợp tiếp nhận xếp lương ngạch chuyên viên chính nhưng UBND tỉnh không có văn bản xin ý kiến của Bộ Nội vụ. Một trường hợp tuyển dụng theo chế độ cử tuyển nhưng không thực hiện quy trình xét tuyển. Một trường hợp khi chưa hết thời gian tập sự cơ quan đã ban hành quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chính thức vào ngạch. 

Nhiều trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã đáp ứng về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, độ tuổi, trong quy hoạch, kê khai tài sản và sơ yếu lý lịch và các tiêu chuẩn khác theo quy định. Tuy nhiên, 3/48 lượt không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý lĩnh vực, 8/48 lượt chưa đáp ứng về ngạch (chưa được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính), 1/269 lượt quá tuổi bổ nhiệm (5 tháng), 97/387 lượt không có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, 11/435 lượt không có trình độ đại học chuyên môn, 67/435 lượt chưa đáp ứng về trình độ quản lý Nhà nước, 54/435 lượt chưa đáp ứng về trình độ ngoại ngữ, 45/435 lượt chưa đáp ứng về trình độ tin học. 

Kết luận thanh tra cho thấy, một số hồ sơ bổ nhiệm không có tài liệu thể hiện việc đề nghị và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, tờ trình của bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, việc xây dựng phương án và phê duyệt phương án nhân sự, tập thể lãnh đạo thảo luận biểu quyết, việc xin ý kiến của cấp ủy. Một trường hợp bổ nhiệm không có văn bản xin ý kiến của cơ quan chức năng. 94 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm, nhiều quyết định bổ nhiệm lại ghi không đúng thời gian tiếp nối theo quyết định trước. 

Về số lượng cấp phó, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã sử dụng số lượng cấp phó (phó trưởng phòng và tương đương, phó giám đốc sở và tương đương) phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, 4/38 cơ quan, đơn vị vẫn sử dụng vượt quá số lượng cấp phó 7 người. Tính đến ngày 31/3/2017, vẫn còn 30/38 cơ quan, đơn vị của tỉnh Gia Lai ký 171 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế phát hiện qua thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai sửa đổi, hoàn thiện những văn bản do UBND tỉnh ban hành về công tác tổ chức cán bộ trình HĐND tỉnh phê duyệt biên chế công chức hành chính hàng năm của các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh và có kế hoạch tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế đã được Bộ Nội vụ giao hàng năm để bổ sung biên chế còn thiếu cho các cơ quan, đơn vị; chấm dứt việc sử dụng công chức vượt số lượng biên chế được giao. Thực hiện việc tinh giản biên chế đúng tỷ lệ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Tỉnh rà soát những trường hợp đã được tuyển dụng không qua thi; hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định về tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt và xét tuyển đối tượng cử tuyển; thực hiện đúng việc lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền và báo cáo về các trường hợp được tuyển dụng không qua thi. 

Thanh tra Nội vụ kiến nghị Gia Lai quản lý hồ sơ công chức theo quy định của pháp luật; rà soát, bổ sung các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu vào hồ sơ công chức. Miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với các công chức không đáp ứng trình độ đại học. Tỉnh có kế hoạch cử công chức chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học... đi đào tạo, bồi dưỡng và quy định thời hạn hoàn thành. Khi hết thời hạn quy định, nếu không đáp ứng sẽ không xem xét bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo. 

Tỉnh rà soát cử công chức đi đào tạo sau đại học đúng đối tượng; có biện pháp sắp xếp số lượng cấp phó vượt quy định; chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính Nhà nước. Gia Lai kiểm điểm xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về biên chế, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức và quản lý hồ sơ công chức để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở thiếu sót.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm