Gia Lai: Tập trung quyết liệt huy động học sinh THCS đến trường

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai xây dựng kế hoạch huy động học sinh THCS đến trường năm học 2016-2017 trên địa bàn.
Gia Lai: Tập trung quyết liệt huy động học sinh THCS đến trường

Theo đó, đặt chỉ tiêu tỉ lệ đi học đúng độ tuổi ở cấp THCS đến năm 2020 đạt trên 91,5%; tỉ lệ đi học đúng độ tuổi cấp THCS năm 2016 đạt trên 79,5%.

Giải pháp Sở này đưa ra để thực hiện kế hoạch là: Lấy tháng 8/2016 là tháng thực hiện hành động với khẩu hiệu “Huy động tối đa học sinh đến trường” trở thành hành động lan tỏa trong toàn xã hội, để các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân hưởng ứng.

Tham mưu cho Huyện ủy, ủy ban nhân dân cấp huyện và phối hợp với ban, ngành, đoàn thể các cấp từ huyện đến phường, xã, thị trấn để thực hiện tốt các biện pháp huy động học sinh đến trường, hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học.

Rà soát các đối tượng học sinh, kể các học sinh nghỉ học các năm qua và trong hè; số học sinh chuyển trường (chuyển đi, chuyển đến) trong hè và đầu năm học 2016 - 2017.

Tập trung huy động đối tượng học sinh lớp 6 vừa trúng tuyển và học sinh lưu ban; quản lý chặt chẽ học sinh theo khung thời gian năm học, chú ý học sinh có nguy cơ nghỉ bỏ học, phân tích nguyên nhân để có giải pháp duy trì sĩ số trong nhà trường hiệu quả.

Quan tâm đối tượng học sinh yếu, kém, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tránh tình trạng để học sinh “ngồi bên lề lớp học” dẫn đến tăng nguy cơ bỏ học. Cần có sự tập trung quyết liệt hon, phải bắt đầu từ nền tảng là bậc học tiểu học và chú ý các lớp đầu cấp học…

Ảnh minh họa ITN.

Dấu mốc quan trọng

GD&TĐ - Với Kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2024 sẽ là dấu mốc quan trọng - Kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo Chương trình GDPT 2006.