Ghi âm lời nói của Hội đồng xét xử tại phiên tòa phải được sự đồng ý của Chủ tọa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, việc ghi âm lời nói, hình ảnh của HĐXX tại phiên tòa, phiên họp phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội.
Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội.

Ngày 28/5, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Tổ chức TAND sửa đổi.

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đã giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi).

Bà Lê Thị Nga cho biết, về tham dự và hoạt động thông tin tại phiên tòa, phiên họp (khoản 3 Điều 141) có ý kiến đề nghị quy định hoạt động thông tin tại phiên tòa, phiên họp như Luật Tố tụng hiện hành. Có ý kiến đề nghị rà soát quy định để không trái với nguyên tắc Tòa án xét xử công khai.

Về vấn đề trên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp phải bảo đảm: Quyền con người, quyền công dân; hoạt động thông tin theo quy định của pháp luật; bảo đảm tôn nghiêm tại phiên tòa, tạo điều kiện cho Hội đồng xét xử điều hành tốt phiên tòa, không bị phân tâm bởi các yếu tố khác.

Theo bà Nga, đa số ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉnh lý như khoản 3 và khoản 4 Điều 141 dự thảo Luật theo hướng:

Việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của Hội đồng xét xử tại phiên tòa, phiên họp phải được sự đồng ý của Chủ tọa phiên tòa.

Việc ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định. Bổ sung quy định tại khoản 4 về việc Tòa án ghi âm, ghi hình toàn bộ diễn biến phiên tòa, phiên họp.

Quang cảnh phiên làm việc của Quốc hội sáng 28/5.

Quang cảnh phiên làm việc của Quốc hội sáng 28/5.

Một số ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, quy định về ghi âm, ghi hình tại phiên tòa, phiên họp trong dự thảo Luật là hẹp hơn so với quy định của các luật tố tụng.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động thông tin tại phiên tòa, phiên họp, đề nghị giữ như quy định của pháp luật hiện hành.

Về nhiệm kỳ của Thẩm phán (Điều 100), Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết, nhiều ý kiến tán thành với dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán một lần đến khi nghỉ hưu.

Một số ý kiến đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, Thẩm phán là chức danh tư pháp đặc thù do Chủ tịch nước bổ nhiệm để thực hiện nhiệm vụ xét xử và các nhiệm vụ khác theo quy định của luật.

Quy định như dự thảo Luật là tiếp tục đổi mới về nhiệm kỳ Thẩm phán và thể chế hóa Nghị quyết số 27: “Đổi mới… thời hạn bổ nhiệm,… nhất là đối với đội ngũ Thẩm phán”.

Quy định này góp phần bảo đảm nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Trường hợp Thẩm phán có vi phạm thì bị xử lý theo quy định. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ quy định như dự thảo Luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ