Được truy lĩnh tiền phụ cấp ưu đãi

GD&TĐ - Hỏi: Chúng tôi là những cán bộ, giáo viên đang công tác một trường tiểu học công lập. Năm 2011, địa bàn trường tôi công tác được Nhà nước công nhận là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Được truy lĩnh tiền phụ cấp ưu đãi

Tuy nhiên, đến nay, tôi vẫn chưa được nhận tiền phụ cấp ưu đãi theo quy định. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Chúng tôi có được hưởng tiền phụ cấp ưu đãi hay không? Nếu có thì thời gian từ năm 2011 đến nay chúng tôi có được truy lĩnh tiền phụ cấp hay không? – Vương Linh (vuonglinh***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 7 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ quy định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định về phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau: 

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và không hưởng phụ cấp ưu đãi đã quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo Khoản 2 Điều 16 Nghị định trên quy định: Phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được tính theo mức phụ cấp quy định tại Nghị định này để truy lĩnh cho các đối tượng được hưởng kể từ ngày 1/10/2004.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên và theo thư bạn viết, các bạn sẽ được truy lĩnh tiền phụ cấp ưu đãi trong thời gian mà các bạn chưa được nhận tiền phụ cấp này.

Vi tảo có khả năng xử lý nước thải với giá thành rẻ.

Xử lý nước thải bằng vi tảo

GD&TĐ - Nuôi cấy vi tảo để chúng tự sinh sôi, sử dụng các chất ô nhiễm làm thức ăn… là công nghệ xử lý nước thải sinh học an toàn.
Bản in sách giáo khoa nổi cho người khiếm thị.

Sách giáo khoa hình cho người khiếm thị

GD&TĐ - Quy trình công nghệ của ĐHQG TPHCM, giúp các đơn vị nuôi dạy học sinh khiếm thị thuận tiện hơn trong việc chế bản sách giáo khoa dạng chữ nổi.