Dự thảo: Sở GD&ĐT chỉ có 3 Phó giám đốc

GD&TĐ - Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo dự thảo này, Sở GD&ĐT có Giám đốc và 3 Phó Giám đốc. Giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm trước UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GD&ĐT.

Các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT có không quá 10 đơn vị.

Đối với những Sở GD&ĐT đang có số lượng Phó giám đốc nhiều hơn số lượng Phó giám đốc quy định tại Thông tư liên tịch này thì tiếp tục duy trì số lượng Phó giám đốc hiện có để đảm bảo ổn định.

Chỉ được bổ sung thêm Phó giám đốc Sở GD&ĐT khi có số lượng Phó giám đốc Sở GD&ĐT hiện có chưa đạt đủ số lượng quy định tại Thông tư liên tịch này.

Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở GD&ĐT trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực, nếu sau khi sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở GD&ĐT được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Phòng GD&ĐT có Trưởng phòng, 3 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng GD&ĐT do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

Biên chế công chức của Phòng GD&ĐT do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định trong tổng biên chế công chức của huyện do cơ quan có thẩm quyền giao...

Xem chi tiết dự thảo TẠI ĐÂY

Lầu Năm Góc phát hiện tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao ở các phi công quân sự. Ảnh minh họa.

Nguy cơ mắc ung thư trên máy bay

GD&TĐ - Bác sĩ da liễu, Tiến sĩ Joyce Park, tại Washington (Mỹ), gần đây đã chia sẻ một nguy cơ ung thư da ít được biết đến. Đó là đi máy bay.
Đậu biếc vườn ai...

Đậu biếc vườn ai...

GD&TĐ - Nâng cốc trà đậu biếc được hãm từ những bông vừa ngắt trên cây mà lòng cứ chùng chình không nỡ chạm môi.