Đồng Tháp: Siết chặt thực hiện quy chế công khai trong cơ sở giáo dục

GD&TĐ - Ưu, nhược điểm cùng kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2019 – 2020 đã được Sở GD&ĐT Đồng Tháp nêu rõ trong báo cáo gửi các đơn vị.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo báo cáo này, các văn bản về quy chế công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đã được tổ chức quán triệt từ Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, đến các cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên và người lao động kịp thời vào đầu năm học.

Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra được lồng ghép vào các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên môn, tài chính,... Một số cơ sở giáo dục tự kiểm tra để điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện hơn trong việc thực hiện Quy chế công khai.

Tuy nhiên, báo cáo thừa nhận Sở GD&ĐT chưa theo dõi chặt chẽ và hạn chế thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai của các đơn vị trực thuộc. Qua tổng hợp báo cáo từ phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, thể hiện việc thực hiện Quy chế công khai chưa đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

Kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2019 – 2020, báo cáo của Sở GD&ĐT nêu rõ: Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT tại phiên họp cán bộ quản lý triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; thông qua các văn bản chỉ đạo liên quan các khoản thu đầu năm, văn bản chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại cơ sở giáo dục; đăng tải văn bản chỉ đạo trên trang website của Sở GD&ĐT.

Yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quy chế công khai; tổ chức kiểm tra; thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra; tổng hợp kết quả thực hiện Quy chế và kết quả kiểm tra các cơ sở giáo dục trực thuộc gửi Sở GD&ĐT theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tự kiểm tra để tự hoàn thiện về thực hiện Quy chế công khai. Chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục khắc phục hạn chế năm học 2018 - 2019 và có giải pháp thực hiện tốt hơn Quy chế công khai.

Trong năm, Sở GD&ĐT, phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra ít nhất 10% cơ sở giáo dục trực thuộc.