Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Đồng Tháp hướng dẫn chuyển viên chức về trường THPT chuyên năm 2019

Hải Bình - 13/05/2019, 12:12 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo đó, thời gian thực hiện chuyển công tác giáo viên về trường THPT chuyên dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 25/5/2019.

Sau khi giải quyết xong chuyển công tác giáo viên về trường THPT chuyên, Sở GD&ĐT Đồng Tháp sẽ giải quyết việc điều động, biệt phái giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu đối với các trường THPT không chuyên: dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến 31/5/2019.

Căn cứ nhu cầu còn lại của các trường THPT không chuyên, Sở GD&ĐT tổ chức họp xét chuyển công tác đối với giáo viên các trường THPT không chuyên theo kế hoạch thời gian quy định tại Quy chế xét chuyển công tác viên chức do UBND tỉnh ban hành: dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 14/6/2019.

Việc điều động, biệt phái giáo viên thừa từ trường THPT không chuyên sang trường THPT chuyên sẽ thực hiện sau khi thực hiện tuyển dụng giáo viên tại trường THPT chuyên xong mà vẫn còn thiếu giáo viên.

Thực hiện chuyển công tác về trường THPT chuyên đối với giảng dạy các môn chuyên: sát hạch năng lực giáo viên dự kiến từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019.

Xem xét tiếp nhận chuyển về trường THPT chuyên đối với giáo viên đang giảng dạy tại các trường THPT trong tỉnh: Căn cứ nhu cầu bổ sung giáo viên, hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định biệt phái 1 năm học đối với giáo viên có kết quả tổng điểm sát hạch lấy từ cao xuống, mỗi phần phải đạt từ 50 điểm trở lên.

Sau thời gian biệt phái 1 năm học, nếu kết quả đạt yêu cầu thì hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định điều động chính thức, nếu kết quả công tác không đạt yêu cầu thì giáo viên biệt phái đương nhiên trở về đơn vị cũ công tác.

Trường hợp vẫn không có giáo viên nào đạt điếm sát hạch, Sở GD&ĐT sẽ xem xét biệt phái giáo viên từ trường thừa đến giảng dạy tại trường THPT chuyên tạm thời 1 năm học theo nhu cầu bổ sung giáo viên của trường THPT chuyên.

Đối với giảng viên đang giảng dạy tại các trường CĐ, ĐH thuộc biên chế trong tỉnh: Căn cứ nhu cầu bổ sung giáo viên và hiệu quả quá trình trực tiếp tham gia giảng dạy của giảng viên tại trường THPT chuyên mà giảng viên có nguyện vọng chuyển về công tác, hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, thỏa thuận với cơ quan quản lý giảng viên tiếp nhận chuyến công tác đối với giảng viên có kết quả tổng điểm sát hạch lấy từ cao xuống, mỗi phần phải đạt từ 50 điểm trở lên.

Đối với giáo viên giảng dạy cấp THPT ngoài tỉnh, giảng viên không thuộc biên chế trong tỉnh Đồng Tháp xin chuyển đến, nếu hồ sơ hợp lệ và đủ tiêu chuẩn, điều kiện như trên, có kết quả tổng điểm sát hạch lấy từ cao xuống, mỗi phần phải đạt từ 50 điểm trở lên sẽ được xem xét nếu tỉnh còn nhu cầu.

Đối với giảng dạy các môn không chuyên: Sở GD&ĐT sẽ xem xét, điều động, biệt phái giáo viên từ trường thừa đến giảng dạy tại trường THPT chuyên tạm thời 1 năm học theo nhu cầu bổ sung giáo viên của trường THPT chuyên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm