#đồng bào dân tộc thiểu số

48 kết quả phù hợp

Học viên được cấp kinh phí và dụng cụ khi tham gia học lớp xoá mù.

Xoá mù chữ để thoát nghèo

GD&TĐ - Ngày 5/4, Phòng GD&ĐT huyện Văn Quan và Trung tâm học tập cộng đồng xã Lương Năng khai giảng lớp xóa mù chữ cho người dân trên địa bàn xã.
Học sinh trường THCS số 1 xã Phú Nhuận học hát then cùng các nghệ nhân.

Trường học đa sắc màu văn hóa

GD&TĐ - Đưa giá trị văn hóa truyền thống vào tiết học ngoại khóa, chính khóa là cách mà trường học ở Bảo Thắng xây dựng mô hình “Trường học đa văn hóa”.
Trường học đa sắc màu văn hóa

Trường học đa sắc màu văn hóa

Đưa giá trị văn hóa truyền thống vào tiết học ngoại khóa, chính khóa là cách mà trường học ở Bảo Thắng xây dựng mô hình “Trường học đa văn hóa”.