Đổi mới thanh tra thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Đó là một trong những nhiệm vụ được ghi rõ trong hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2014 - 2015 đối với sở GD&ĐT Bộ GD&ĐT vừa ban hành.
Đổi mới thanh tra thi tốt nghiệp THPT

Năm học này, Thanh tra giáo dục sẽ tăng cường tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng; trong đó tập trung vào Nghị định số 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.

Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế Thanh tra sở trên cơ sở Nghị định số 42, đảm bảo số lượng và cơ cấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục.

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động thanh tra theo Nghị định số 42, Thông tư số 39, tập trung thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; đổi mới thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Tăng cường thanh tra các vấn đề bức xúc trong dư luận, hoạt động giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học theo phân cấp tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; xử lý sai phạm (nếu có) kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Phối hợp giữa thanh tra và kiểm tra; phối hợp giữa cơ quan thanh tra với cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động thanh tra; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

Ảnh minh họa/INT.

Thương lắm, yếm đào ơi!

GD&TĐ - Bởi sự duyên dáng và không kém phần quyến rũ mà không ít nhà thiết kế đã lấy cảm hứng từ áo yếm để tạo mẫu phù hợp và được nhiều người yêu thích.
Lễ hội kỷ niệm 980 năm Thập Tam Trại. Ảnh: Đăng Chung

Kết nối quá khứ hào hùng…

GD&TĐ - Trong suốt chiều dài hơn 1.000 năm văn hiến của Thăng Long - Hà Nội, giá trị lịch sử văn hóa luôn được các thế hệ nỗ lực, gìn giữ...