Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

(GD&TĐ) - Thực hiện chương trình đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn các trường, đơn vị trực thuộc Bộ về quy trình, hồ sơ đề nghị khen thưởng; đồng thời lưu ý một số vấn đề khi đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và xét khen thưởng.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong cuộc vận động
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”

Trong đó ghi rõ, thời gian nộp hồ sơ khen thưởng trước ngày 15/8 đối với các đơn vị xét thi đua theo năm học và trước ngày 30/1 đối với các đơn vị xét thi đua theo năm công tác. Sau khi có kết quả công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng, các đơn vị đăng tải trên website của đơn vị để thực hiện việc thông tin và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Về việc đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ, Bộ GD&ĐT lưu ý, tập thể đơn vị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT. Báo cáo cần thể hiện rõ tính tiêu biểu, xuất sắc, mô hình mới để các tập thể khác học tập.

Đối với các đơn vị có nhiều tập thể nhỏ (tập thể có tổ chức đoàn thể riêng), đơn vị xét chọn và đề nghị Bộ xem xét tặng Cờ thi đua cho tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong số các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của đơn vị theo tỷ lệ 1/50 tập thể nhỏ.

Đối với các đơn vị có số lượng tập thể nhỏ dưới 50 tập thể, nếu trong năm có tập thể đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu có thể lập hồ sơ đề nghị Bộ xem xét. Các trường hợp này, Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành sẽ xem xét để trình Hội đồng lựa chọn.

Lập Phương