Điều cần lưu ý trong quá trình triển khai Nghị quyết 128 và Quyết định 4800

GD&TĐ - Bà Nguyễn Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) đã nêu những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai Nghị quyết 128 và Quyết định 4800.
Trong quá trình triển khai Nghị quyết 128 và quyết định 4800, cần lưu ý đặt tính mạng, sức khoẻ người dân lên hàng đầu.
Trong quá trình triển khai Nghị quyết 128 và quyết định 4800, cần lưu ý đặt tính mạng, sức khoẻ người dân lên hàng đầu.

Bà Nguyễn Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế), trong quá trình triển khai Nghị quyết 128 và quyết định 4800, cần lưu ý đặt tính mạng, sức khoẻ người dân lên hàng đầu. Đồng thời, thống nhất, thực hiện theo quy định và hướng dẫn của các bộ ngành.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh. Tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh, đưa đời sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Không để tình trạng cục bộ, cắt cứ trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết.

Phạm vi cấp độ dịch được phân loại theo 4 cấp, từ quy mô cấp xã. Khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể, nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

Bà Liên Hương nhấn mạnh, áp dụng cấp độ dịch ở quy mô càng nhỏ, càng đảm bảo phòng chống dịch, tiết kiệm chi phí an sinh xã hội cho người dân. Bên cạnh đó, các địa phương cần xác định rõ, đánh giá cấp huyện, cấp tỉnh nhằm mục đích gì?

Về vấn đề xét nghiệm, Cục trưởng Liên Hương cho biết, cần thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ. Trong đó, bao gồm trường hợp nghi ngờ sốt, ho, khó thở… Tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do cơ quan y tế thực hiện. Siêu thị, cơ quan, công sở tự thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm. Trong khi đó, thực hiện cách ly y tế theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế.

Về tình hình triển khai, Cục trưởng Liên Hương cho biết, toàn bộ 63 tỉnh thành đã tổ chức triển khai đánh giá và công bố cấp độ dịch. Đã có trên 40 tỉnh thành ban hành kế hoạch thích ứng của địa phương hoặc văn bản chỉ đạo phòng chống dịch trong sản xuất, giao thông… Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn trực tiếp cho UBND, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch 63 tỉnh thành, nhằm quán triệt và thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc. Công điện số 1695 và 1700 ngày 25/10 hướng dẫn triển khai.