Điểm tin giáo dục

 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hà Nội: Sở GD&ĐT và Công đoàn GD Hà Nội thống nhất xây dựng kế hoạch phát động thi đua xây dựng trường học “xanh - sạch - đẹp - an toàn” các đơn vị trực thuộc năm học 2018 - 2019. Những tiêu chí cụ thể thực hiện xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn được đưa ra trong kế hoạch này.

Cụ thể, trường học sạch đảm bảo tiêu chí sạch cần thường xuyên cho học sinh tham gia lao động vệ sinh trường, lớp, tham gia bảo vệ cảnh quan, môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng; sân trường, lớp học và khu vực xung quanh trường được vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên kiểm tra công trình vệ sinh, phân công người trực quét dọn, vệ sinh hàng ngày đảm bảo sạch sẽ; đảm bảo đủ nước sạch để sử dụng; đủ nước uống đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn hàng ngày…

Hải Dương: Sở GD&ĐT lưu ý các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền trong CBQL, giáo viên (GV), HS thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Chỉ đạo các cơ sở GD thực hiện nghiêm túc công tác quản lý SGK và tài liệu giảng dạy, học tập theo những văn bản quy định hiện hành. Tổ chức quán triệt đến từng CBQL, GV, HS nêu cao trách nhiệm, thực hiện bảo quản giữ gìn SGK để có thể sử dụng lại nhiều năm, tránh lãng phí.

Phát động phong trào thi đua bảo quản, giữ gìn SGK sạch đẹp, có giải pháp giúp đỡ, hướng dẫn HS sử dụng SGK và sách tham khảo thiết thực và hiệu quả cho nhiều năm. Cuối năm học, các cơ sở GD tổ chức vận động HS ủng hộ SGK để xây dựng tủ sách dùng chung; tăng cường tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tặng sách cho những HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn…

TPHCM: Sở GD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 về công tác pháp chế ngành GD-ĐT thành phố. Nhiệm vụ chung được chú trọng là tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại các cơ sở GD-ĐT và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật GD (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi thành luật. Thực hiện rà soát văn bản tại đơn vị, kiến nghị thủ trưởng ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành GD.