rssheader

07/05/2021

Thái Bình thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Hải Bình - 04/05/2021, 19:10 GMT+07 | Địa phương
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận ký giao bà Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng ban thường trực là Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thị Bích Vân. 11 Phó Trưởng ban là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có trách nhiệm trong tổ chức kỳ thi.

Ngoài ra, trong Ban Chỉ đạo còn có 17 ủy viên và 2 thư ký.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Thái Bình bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sở GD&ĐT là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi; trực tiếp tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Kỳ thi, trình Trưởng ban Chỉ đạo phê duyệt.

Click vào ảnh để xem nội dung.

Cùng ngày, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Theo Quy chế, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện tất cả các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện kỳ thi theo đúng quy định của Quy chế.

Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra các ban, ngành, đoàn thể liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi trong tổ chức kỳ thi; xem xét, giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi.

Báo cáo Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình tổ chức thi, việc thực hiện Quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức kỳ thi.

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hoặc trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng công chức, viên chức và người lao động có thành tích trong công tác tổ chức thi hoặc kỷ luật các đối tượng đã nêu nếu vi phạm Quy chế thi…

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9/7. Trong đó, ngày 6/7 dành cho thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 9/7 là ngày dự phòng; 2 ngày thi chính thức là  ngày 7 và 8/7.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm