ĐH Đà Nẵng: Chưa đến 5% hồ sơ dự thi vào khối C

Theo thống kê của Ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào ĐH Đà Nẵng năm 2014 giảm gần 21% so với năm 2013. Trong số này, chỉ có 536 hồ sơ ĐKDT theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đà Nẵng.
ĐH Đà Nẵng: Chưa đến 5% hồ sơ dự thi vào khối C

Cụ thể, toàn ĐH Đà Nẵng có 46.205 hồ sơ ĐKDT so với 9.855 chỉ tiêu tuyển sinh. 

Trong đó, Trường ĐH Bách khoa có 13.351 hồ sơ /2.930 chỉ tiêu (CT); Trường ĐH Kinh tế có 10.223 hồ sơ/1.845 CT; Trường ĐH Sư phạm có 12.846 hồ sơ/1.885 CT; 

Trường ĐH Ngoại ngữ có 7.405 hồ sơ/1.600 CT; Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum có 323 hồ sơ/500CT; Khoa Y dược ĐH Đà Nẵng có 134 hồ sơ/125 CT; 

Trường CĐ Công nghệ thông tin có 1.923 HS/970 CT. So với năm 2013, số lượng hồ sơ ĐKDT của toàn ĐH Đà Nẵng giảm hơn 22 ngàn hồ sơ so với năm 2013 (năm 2013: 58666 HS). Tỉ lệ chọi của toàn ĐH Đà Nẵng là 4,69%.

Số hồ sơ đăng kí dự thi vào khối A chiếm số lượng áp đảo với 47,04%; khối D 24,36%; khối A1 13,51%. Hai khối còn lại là khối B và C, mỗi khối chiếm chưa tới 5%. 

Tỷ lệ chọi cao nhất thuộc về trường ĐH Sư phạm với 6,68; tiếp đó là trường ĐH Kinh tế với 5,54 và trường ĐH Ngoại ngữ là 4,63, con số này của trường ĐH Bách khoa là 4,56.

Ảnh minh họa/INT

Cần làm sáng tỏ

GD&TĐ - Rất khó để lý giải mỗi khi EVN tăng giá điện với lý do là lỗ nặng.
Ảnh minh họa ITN.

Cần chế độ đặc thù

GD&TĐ - Vào hè, các sở GD&ĐT cho phép các trường mầm non có thể tổ chức hoạt động theo điều kiện thực tế, nhu cầu của phụ huynh và giáo viên.