Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024
Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024
Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024
Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024
Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024
Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024
Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024
Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024
Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024
Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024
Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024
Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024
Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024

Đêm ‘tình yêu kỳ diệu’ đầy cảm xúc giữa Ba Lan và Đức tại DIFF 2024

GD&TĐ - Tối 22/6, đêm thứ 3 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024 diễn ra với sự tham gia tranh tài của hai đội đại diện châu Âu là Đức và Ba Lan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ