Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Đề nghị sửa định mức chi cho sự nghiệp giáo dục

Hải Bình - 15/05/2019, 12:59 GMT+7 | Kết nối
Cơ sở vật chất góp phần quan trọng trong đổi mới GD. Ảnh: Đức ChiêmCơ sở vật chất góp phần quan trọng trong đổi mới GD. Ảnh: Đức Chiêm

Về vấn đề cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, Bộ GD&ĐT cho biết: Việc đảm bảo cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục thuộc trách nhiệm trước hết của các địa phương.

Để hỗ trợ các địa phương khó khăn tăng cường thêm cơ sở vật chất, Bộ GD&ĐT đã chủ trì, phối hợp với các bộ/ngành xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các chương trình, đề án hỗ trợ cơ sở vật chất như: Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn gia đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025… Các chương trình, đề án có nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương khó khăn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý và trách nhiệm để các địa phương huy động nguồn lực bảo đảm cơ sở vật chất trường, lớp học.

Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, theo đó đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung: Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Bảo đảm ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu Chính phủ. Khuyến khích, huy động đến mức cao nhất mọi nguồn lực, các nguồn vốn trong dân cư, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và cả nhà đầu tư dưới nhiều hình thức (góp vốn xây dựng, hiến đất xây dựng, đầu tư xây dựng trực tiếp, cho vay vốn đầu tư xây dựng…) để góp phần đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Với đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục, Bộ GD&ĐT cho biết: Hiện nay, định mức phân bổ ngân sách Nhà nước chi sự nghiệp giáo dục được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

Trong đó, đã quy định định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục đối với ngân sách địa phương tính theo dân số trong độ tuổi đến trường từ 1 - 18 tuổi như sau: Vùng đô thị là 2.148.100 đồng/người dân/năm; vùng đồng bằng là 2.527.200 đồng/người dân/năm; miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu là 3.538.100 đồng/người dân/năm; vùng cao - hải đảo là 5.054.400 đồng/người dân/năm.

Do Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 46/20016/QĐ-TTg, do đó Bộ GD&ĐT xin ghi nhận ý kiến của đại biểu và sẽ kiến nghị với Bộ Tài chính xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ nâng định mức phân bổ ngân sách chi sự nghiệp giáo dục cùng với thời điểm xây dựng báo cáo dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm đối với lĩnh vực GD-ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm