Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thiện đề án và đáp ứng được các quy định về quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014.
Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh riêng chính thức của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh TẠI ĐÂY