Đề án tuyển sinh riêng của Học viện Âm nhạc Huế

GD&TĐ - Mời bạn đọc quan tâm nghiên cứu và góp ý cho Đề án tuyển sinh riêng năm 2015 của Học viện Âm nhạc Huế. 
Đề án tuyển sinh riêng của Học viện Âm nhạc Huế

Xem chi tiết TẠI ĐÂY