Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và đổi mới, sáng tạo trong ngành GD&ĐT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chị thị số 05-CT/TW) và Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” (Phong trào thi đua).
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Trong 2 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Phong trào thi đua được toàn ngành từ cơ quan quản lý nhà nước (Sở, Phòng GD&ĐT) đến các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Trong thực hiện, nhiều tập thể và cá nhân có nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả góp phần nhất định vào kết quả chung của toàn ngành.

Phong trào thi đua trong ngành được phát động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từng năm học, được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, cá nhân, tạo điều kiện cho đông đảo nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành tham gia.

Việc bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong ngành thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và có tác dụng động viên, khuyến khích các tập thể và cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ hoặc lập được thành tích đột xuất...

Năm học 2016 - 2017, Đồng Tháp có 73,58% cơ sở giáo dục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 25,99% đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 79,85% cán bộ, giáo viên, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 12,03% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Năm học 2017 - 2018 tỉnh có 75,91% cơ sở giáo dục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 21,17% đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 80,59% cán bộ, giáo viên, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 11,88% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Hàng năm, có 40 đơn vị được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và 4 đơn vị được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Trong 2 năm học, có 71 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; 1.728 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ GDĐT; trên 100 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Từ nay đến năm 2020, ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu về GD&ĐT của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Giờ học của học sinh Trường PTDTNT THCS & THPT Bắc Yên. Ảnh: NVCC

Các trường dân tộc nội trú tận dụng tối đa thiết bị, nguồn lực

GD&TĐ - Để quá trình giảng dạy Chương trình GDPT 2018 hiệu quả, các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) ngoài tư vấn, hướng dẫn cho học sinh chọn tổ hợp còn tập trung rà soát lại cơ sở vật chất, tận dụng tối đa thiết bị, nguồn nhân lực của hai cấp để phục vụ dạy – học.
Một trong 4 ngôi nhà hạnh phúc được xây dựng trong năm 2022.

Viết tiếp ước mơ từ những 'ngôi nhà hạnh phúc'

GD&TĐ - “Ngôi nhà hạnh phúc” không chỉ bù đắp một phần thiếu thốn mà đang trở thành nguồn động viên, khích lệ cho nhiều trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt ở Lai Châu vượt qua gian khó, vươn lên viết tiếp ước mơ, hoài bão...