Đẩy mạnh chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

GD&TĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.
Đẩy mạnh chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Năm 2015, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về người cao tuổi và hoạt động của Hội người cao tuổi trong thời kỳ mới đã được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống, khuyến khích sự quan tâm rộng rãi của các tổ chức, cá nhân trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Đến nay, cả nước có hơn 2,8 triệu người cao tuổi đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; hơn 1,5 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 481.619 người cao tuổi được khám mắt, 84.105 người cao tuổi được chữa mắt miễn phí với số tiền trên 103,5 tỷ đồng. 100% người cao tuổi đủ điều kiện hưởng trợ cấp đều đã được nhận trợ cấp đầy đủ và đúng thời gian theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác người cao tuổi năm 2015 còn một số hạn chế, tồn tại như không ít người cao tuổi chưa được khám sức khỏe định kỳ, chưa lập sổ theo dõi sức khỏe thường xuyên, chưa được ưu tiên khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, chưa được giảm giá vé thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa; một bộ phận người cao tuổi ở nông thôn, nhất là vùng núi, vùng cao biên giới, vùng xa xôi, hẻo lánh, vùng đồng bào dân tộc… đời sống còn nhiều khó khăn.

Bổ sung cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật, chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020; triển khai thực hiện Đề án củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025; quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc bổ sung cơ sở chăm sóc người cao tuổi vào danh mục các cơ sở được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế, trong Quý I có văn bản hướng dẫn thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi tại cơ sở; đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên ngành lão khoa cho cán bộ, nhân viên y tế; thống nhất hướng dẫn bệnh án lão khoa và sổ theo dõi sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. 

Bộ Tài chính kiểm tra, chỉ đạo các địa phương trong việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; ban hành Thông tư về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020, trong đó có cơ sở bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi. 

Kiểm tra việc giảm giá vé thăm quan cho người cao tuổi

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện giảm giá vé thăm quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi theo quy định và khuyến khích thực hiện các biện pháp ưu tiên khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi được thăm quan các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện giảm giá vé; hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia phương tiện giao thông công cộng; triển khai các giải pháp tăng cường tiếp cận của người cao tuổi đối với phương tiện giao thông, nhà ga, bến đỗ...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi bảo đảm đạt tỷ lệ bình quân chung của cả nước; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thực hiện Nghị Quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.