Dạy học môn Lịch sử: Giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Yên Bái đề nghị có giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử trong các nhà trường.
Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Để nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử trong các nhà trường, Bộ GD&ĐT triển khai giải pháp đồng bộ về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá giúp cho học sinh hứng thú, yêu thích học môn Lịch sử hơn. Các giải pháp cụ thể như sau:

Về nội dung dạy học: Bộ đã có Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH về điều chỉnh nội dung dạy học THCS, THPT thực hiện trong năm học 2021 - 2022, tập trung vào những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chương trình, sách giáo khoa môn Lịch sử; hằng năm ban hành văn bản chỉ đạo chuyên môn sắp xếp các nội dung dạy học thành chủ đề bảo đảm tinh gọn, khoa học và logic của các nội dung dạy học.

Về phương pháp dạy học: Bộ chỉ đạo tích cực việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, tăng cường tổ chức các hoạt động thực hành bộ môn; đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học: Dạy học dự án, dạy học tại di sản, bảo tàng, làm cho việc học tập lịch sử sinh động, hấp dẫn hơn, qua đó các em yêu thích, say mê học tập bộ môn Lịch sử.

Về kiểm tra đánh giá: Bộ tăng cường chỉ đạo việc đổi mới kiểm tra, đánh giá, không ghi nhớ máy móc các nội dung ngày tháng, số liệu, sự kiện lịch sử, bảo đảm cân đối các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và định hướng thái độ của học sinh, gắn kiểm tra kiến thức với việc giải quyết các vấn đề thực tiễn theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học trong các nhà trường, trong đó có yêu cầu nhiệm vụ của môn Lịch sử, hướng dẫn cơ sở giáo dục đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá môn học.