Danh sách người ứng cử được lập trên cơ sở đồng thuận cao của HN hiệp thương lần 3

Danh sách người ứng cử được lập trên cơ sở đồng thuận cao của HN hiệp thương lần 3

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được tổ chức vào ngày 15/4 tới, qua đó thống nhất lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII ở Trung ương.

>>>Chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ ba

>>>Hướng dẫn công tác tổ chức hội nghị cử tri để người ứng cử vận động bầu cử

Cùng thời gian này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở các địa phương, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết thúc hội nghị hiệp thương lần 2, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII được lập danh sách sơ bộ ở cả Trung ương và địa phương là 1.086 người, gồm 183 người ở Trung ương và 903 người ở địa phương. Trong số này có 83 người tự ứng cử.

Về công tác nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, tổng số đại biểu cấp tỉnh được bầu ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 3.832 đại biểu, cấp huyện là 20.785 đại biểu (thống kê của 62/63 tỉnh, thành phố), cấp xã là 273.433 đại biểu (thống kê của 60/63 tỉnh, thành phố).

Để hội nghị hiệp thương lần thứ 3 diễn ra dân chủ, công khai, đúng pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam đã có văn bản đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố thực hiện đúng các quy định về thời gian, nội dung, thủ tục, trình tự hội nghị.

Đặc biệt, các tài liệu liên quan đến hội nghị hiệp thương như hồ sơ người ứng cử; biên bản hội nghị cử tri nơi công tác, biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; các văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến công tác bầu cử; các văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về người ứng cử… phải được chuẩn bị chu đáo, đúng pháp luật để phục vụ hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu danh sách chính thức những người ứng cử.

Trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cần trao đổi thống nhất trong Ban Thường trực và với các cơ quan, tổ chức hữu quan về các nội dung đưa ra hội nghị. Trường hợp có vụ việc liên quan đến người ứng cử thì cần mời cơ quan có thẩm quyền giải quyết (cơ quan kiểm tra của Đảng; Thanh tra của Nhà nước…) đến dự hội nghị hiệp thương để tham gia thảo luận khi cần thiết.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở các cấp được tiến hành theo đúng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mọi vấn đề đưa ra hội nghị cần được thảo luận dân chủ, công khai.

Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, danh sách chính thức những người ứng cử được hội nghị thỏa thuận lập trên cơ sở đồng thuận cao của hội nghị. Trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau mới áp dụng hình thức lấy tín nhiệm bằng phiếu kín.

Sau khi Hội đồng bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Uỷ ban bầu cử các cấp công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri từ ngày 3 đến hết 20/5 để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định.

Nguyên Phương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ