Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư quán triệt Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT

GD&TĐ - “Đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức là yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư quán triệt Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trong nội dung quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại hội nghị “Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI” của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến trong hai ngày 6 - 7/1 tại 2 điểm cầu: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với khoảng 900 đại biểu.

Bộ trưởng nêu rõ, còn rất nhiều khó khăn, thách thức trước mắt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức là rào cản lớn nhất. 

Để thực hiện Nghị quyết phải từ bỏ cách thức làm cũ, đi theo con đường mới. Khi đã đổi mới được nhận thức, chỉ còn các vấn đề tiếp theo thuộc về chuyên môn, về kỹ thuật. 

Lĩnh vực này chúng ta sẽ kế thừa nhiều thành quả giáo dục tiên tiến của cả nhân loại. Trên thực tế, Bộ GD&ĐT đã thí điểm thành công nhiều việc trong công tác này như: 

Công tác ra đề thi trong nhiều năm nay trong các kỳ thi THPT, thi chọn HSG quốc gia và quốc tế, thi tuyển sinh vào các trường ĐH - CĐ;

Bộ đã thí điểm triển khai thành công cách thức tổ chức dạy học mới, tiên tiến nhất của các nền giáo dục tiên tiến từ nhiều năm nay. Cụ thể, Bộ GD&ĐT đã thí điểm dạy học Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục; thí điểm mô hình trường học mới VNEN, ứng dụng thành công phương pháp dạy học “bàn tay nặn bột”...

Tại hội nghị, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến các đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư. 

Bộ trưởng nhấn mạnh: Trong thời gian qua, các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư đã đồng hành, giúp đỡ rất lớn cho ngành Giáo dục. 

Đồng thời mong rằng, trong thời gian tới ngành Giáo dục tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ từ các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối; Nhất là các doanh nghiệp đào tạo, cung ứng và sử dụng nhân lực.

Đồng Nai sẽ đấu giá hơn 77 ha đất

Đồng Nai sẽ đấu giá hơn 77 ha đất

GD&TĐ - Với diện tích hơn 77 ha, từ nay đến hết năm 2023, Đồng Nai sẽ đấu giá quyền sử dụng 36 khu đất. Ước tính, tổng giá trị khoảng 781 tỷ đồng.