Đảng ủy khối ĐH-CĐ TPHCM tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Đảng uỷ khối ĐH, CĐ TPHCM vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 15/3, Đảng uỷ khối ĐH, CĐ TPHCM đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 và thông tin thời sự trong nước và quốc tế Quý I năm 2023 cho gần 800 cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Phạm Văn Quốc, Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế Trường đại học Nguyễn Huệ-Bộ Quốc phòng đã thông tin về Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đảng ủy khối ĐH-CĐ TPHCM tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thị Là phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy khối, các cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, giảng viên, sinh viên và người lao động trong khối nắm những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng thời, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Thành phố; từ đó chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa nghị quyết phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị; đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. Qua đó, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, giảng viên, sinh viên và người lao động trong khối.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ khối ĐH, CĐ TPHCM đề nghị, sau hội nghị các cấp uỷ cơ sở thực hiện nghiêm các nội dung về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và sinh viên của đơn vị.

Đảng ủy khối ĐH-CĐ TPHCM tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 ảnh 2

Tiến sĩ Phạm Văn Quốc thông tin tại hội nghị.

Bên cạnh đó, cấp uỷ cơ sở xây dựng, bổ sung nội dung Nghị quyết Trung ương 6 vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM, Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ Khối đại học, cao đẳng TPHCM và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của cấp mình.

“Để công tác tuyên truyền năm 2023 đạt kết quả tốt từ cấp khối đến cơ sở, đề nghị các cấp uỷ cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước trong năm.

Với những chia sẻ, thông tin về tình hình trong nước và quốc tế báo cáo viên đã cung cấp, đề nghị các cấp uỷ Đảng có sự chủ động nắm bắt tốt tư tưởng, tình hình của cán bộ, đảng viên, người lao động, sinh viên trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng để có sự lãnh đạo, chỉ đạo, ổn định tư tưởng chính trị, ổn định tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị”, đồng chí Nguyễn Thị Là nhấn mạnh.

Hình ảnh cây cầu bị sập.

Cây cầu Ấn Độ sập lần thứ 2

GD&TĐ - Cây cầu Aguwani-Sultanganj đang xây dựng đã bị sập ở bang Bihar của Ấn Độ hôm 4/6. Hình ảnh này đã được camera ghi lại.